„Řidiče prosíme o maximální ostražitost a v neposlední řadě také o trpělivost. Dopravní situaci v Chrudimi nám souběh uzavírek notně komplikuje, ale v podstatě jde o zkoušku na výrazně složitější situaci v příštím roce, kdy dojde k úplné uzavírce mostu u obchodního domu Tesco na několik měsíců,“ říká místostarosta Chrudimi Zdeněk Kolář, do jehož gesce spadá oblast dopravy.

Úplná uzavírka se týká ulice Na Ostrově, důvodem je rekonstrukce plynovodu. Aktuálně je v místě pouze částečná uzavírka se zjednosměrněním provozu ve směru k obchodnímu domu Tesco. Od pondělí 20. listopadu do 8. prosince se částečná uzavírka změní na úplnou, a to v cca 150metrových úsecích v obou směrech od lávky pro pěší přes řeku Chrudimku. Uzavřena bude rovněž lávka samotná. (na mapě bod 1)

Ještě více dopravní situaci o týden později zkomplikuje částečná uzavírka, jež se od pondělí 27. listopadu dotkne provozu na mostu přes Chrudimku na silnici I/17 v ulici Dr. Milady Horákové. (na mapě bod 2)

close Uzavírky v ulici Na Ostrově (bod 1) a Dr. Milady Horákové (bod 2) info Zdroj: mapy.cz zoom_in Uzavírky v ulici Na Ostrově (bod 1) a Dr. Milady Horákové (bod 2)

„Důvodem uzavírky je montáž technologické lávky pro přeložku sítí, které vedou přes stávající most. Jde o přípravu na stavbu mostu nového, jež vypukne v březnu příštího roku,“ dodává místostarosta Kolář.

Částečná uzavírka potrvá týden, tedy do 4. prosince. Provoz přes most bude jednosměrný ve směru od nemocnice k okružní křižovatce u obchodního domu Tesco. Po celou dobu bude zachován výjezd z ulice v Průhonech od sportovních areálů do obou směrů ulice Dr. Milady Horákové, stejně tak i odbočení z ulice Dr. Milady Horákové ke sportovním areálům. Provoz v křižovatce ulic Dr. Milady Horákové a V Průhonech bude ve všední dny v pracovní době od 6.00 do 17.00 hod. řízen pracovníky stavby, mimo tuto dobu mobilní semaforovou soupravou.

Psali jsme již:

Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru na Vysoké Mýto a Pardubice bude vedena po městském komunikačním okruhu (ulice Dr. Milady Horákové – Obce Ležáků – Palackého třída – Masarykovo nám., Poděbradova, Tovární) s výjezdem přes silnici III/34026 v Dašické ulici s následným napojením na obchvat.

Součástí dopravních opatření u mostu bude nyní i uzavření průchodů pod mostem, a to až do ukončení stavby mostu nového v druhé polovině příštího roku. Průchod přes most však bude zachován.

podle tiskové zprávy MěÚ Chrudim

Částečnou uzavírkou mostu bude dotčen provoz linkových autobusů i autobusů městské autobusové dopravy Chrudim (MAD).

Autobusy MAD a linkové autobusy pojedou ve směru od nádraží na Vysoké Mýto Palackého třídou, ulicemi Obce Ležáků, Vrchlického, Jungmannovo nábřeží a V Průhonech, v křižovatce u sportovních areálů se napojí na silnici I/17 v ulici Dr. Milady Horákové.

Zastávka Chrudim, Obce Ležáků bude obsluhována dle jízdních řádů, autobusy se po jejím obsloužení otočí na okružní křižovatce „U Guláška“, vrátí se na křižovatku s ulicí Vrchlického a dále budou pokračovat po trase ke sportovním areálům.

Na trase MAD ve směru Dopravní terminál – Větrník nebudou obsluhovány zastávky Chrudim, S.K.Neumanna, Chrudim, sídliště U Stadionu a Chrudim, sportovní areály. Náhradní zastávka bude zřízena v prostoru parkovacího pásu proti zimnímu stadionu.