„Bude se provádět rozsáhlá oprava elektroinstalace, výměna oken, zateplení a osazení vzduchotechniky do tříd,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček. Stavební úpravy se přitom budou dotýkat obou objektů mateřské školy, tedy kromě školky i jejího hospodářského pavilonu. Celková investice bude činit zhruba 9,5 milionu korun, část z toho se městu podařilo získat z evropských dotací.

Tato školka přitom není v Chrudimi jedinou, kterou by měly v blízké době podobné úpravy čekat. Vedení města začátkem tohoto roku diskutovalo o rozpracovaných projektech týkajících se dalších dvou mateřských škol.

„Začali jsme připravovat projekty energetické optimalizace mateřských škol U Stadionu a Strojařů, jež si vzhledem ke stáří i charakteru staveb takový zásah též zaslouží,“ upřesňuje místostarosta Jan Čechlovský.

Objekt MŠ U Stadionu byl postaven v 80. letech, budova v ulici Strojařů pochází dokonce z 60. let. Ani jedna ze školek přitom dosud neprošla výraznější rekonstrukcí. Navrhovaná opatření jsou v obou případech podobná: zateplení střechy a obvodových stěn, výměny oken, regulace otopné soustavy a další.

„Chceme projekty dokončit a připravit tak, aby mohly stavba začít příští rok na jedné školce a v roce přespříštím na té druhé,“ dodává místostarosta. V obou případech bude podle jeho slov město Chrudim usilovat o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí. (sd, man)