V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny, nabídla nejnižší cenu firma Amper Market Praha s cenou 770 Kč/MWh. Celková cena pro období 2018–2019 činí 6 milionů 539 tisíc 396 korun bez DPH, což značí proti minulému období úsporu zhruba ve výši 770 tisíc 400 korun. Nejnižší cenu za zemní plyn nabídla Pražská plynárenská, to částku 440 Kč/MWh pro rok 2018.

Ve srovnání s minulým obdobím město ušetří zhruba 277 tisíc korun bez DPH. „Realizované aukce dodávky elektřiny a zemního plynu jsou dalším krokem, kterým se naše město snaží šetřit finanční prostředky a uvážlivě hospodařit," říká starosta Petr Řezníček a dodává: „Celková úspora energií včetně DPH činí výrazně přes 1 milion korun, což už není zanedbatelná částka".