Dominuje mezi nimi třešeň ptačí s 39 kusy, dalšími druhy jsou morušovník bílý, javor babyka, břízy papírovité, habry obecné, jasany ztepilé a okrasné jabloně. Skladbu těchto druhů doplňují ještě jeřáb sudetský, platan javorolistý, javor mléč, dub letní, kaštanovník setý, lípy obecné, jírovec maďal, slivoň myrobalán a další.

Hana Kaplanová se ohání motorovou pilou lépe než mnohý dřevorubec, ale dokáže i filigránskou práci se dřevem.
Sochy andělů podpoří léčbu Davida. Vyřezala je starostka Honbic motorovou pilou

Podle informací chrudimské radnice muselo být pokáceno 13 stromů, na čemž se podepsala i vichřice koncem uplynulého roku. Některé kmeny poslouží dál, a to k dotvoření a povzbuzení přírodního charakteru a prostředí vodního náhonu.