Radnice je i v letošním roce připravena poskytnout půjčky na zvelebení bydlení občanům. Aby peníze od města dostali, musí splnit několik podmínek.

Půjčky se budou čerpat z městského Fondu rozvoje bydlení, který vznikl díky obecně závazné vyhlášce města pojednávající o vytvoření a použití účelových finančních prostředků.

Adresáty půjček mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy starší deseti let na území Chrudimě a jejích místních částí. Výše půjčky může činit až padesát procent rozpočtových nákladů, což je díky nízkému úročeni pro občany výhodné.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 28. srpna, občané je mohou odevzat osobně nebo případně poštou na adresu Městský úřad Chrudim, odbor územního plánu a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16 Chrudim.

Žádosti posoudí výběrová komise, která je poté předá radě města ke schválení. Konečné slovo je však na zastupitelstvu.

Půjčky lze jako každoročně získat na opravy střech a fasád. Peníze lze použít i na kompletní výměnu oken v domě či bytě, kde existuje podmínka, že polovina z nich musí být do ulice. Lidé mohou zažádat i o statické zabezpečení a obnovu balkónů, u kterých činí maximální výše půjčky třicet tisíc korun se splatností na čtyři roky a pětiprocentním navýšením. Peněz se mohou dočkat i ti, kteří chtějí obnovit vývěsní štít nebo výlohu obchodu. Změna ale musí být schválena architektem města.