„Tohle bychom určitě potřebovali taky v Pardubicích,“ zaznělo od jedné z účastnic diskuzního fóra, která do Chrudimi dojíždí za prací a má tak plné právo se k problémům města vyjádřit. „Tam je taky řada problémů, ale lidi si je tak akorát řeknou mezi sebou,“ dodala diskutující.

VÝSLEDKY FÓRA JSOU JIŽ VIDITELNÉ
Důkazy, že pro město Chrudim není fórum Desatero problémů města jen prázdným mluvením do větru, přinesl starosta města Petr Řezníček. Ve své úvodní prezentaci připomněl problémy, které se objevily v loňském desateru a nyní už jsou ve fázi řešení. Je to zejména požadavek urychlení rekonstrukce chrudimských základních škol, ve fázi připomínkování se momentálně nachází i projekt restartu letního kina, stavba cyklostezky na Podhůru se blíží mílovými kroky, právě probíhá výkup pozemků. Na letošní rok je v plánu revitalizace náhonu ve Střeleckém parku i vybudování skateparku. To všechno jsou návrhy, které zazněly v minulých ročnících.

„Nelze ale očekávat, že se všechno vyřeší lusknutím prstů,“ doplnil starosta. Město tak koná i v dalších požadavcích, postup je však méně viditelný.

PROBLÉM ČÍSLO 1? RECYKLACE ODPADU
Návrhů na změnu či vylepšení přicházela ze všech stran řada, ne na všechny se však dostalo. Ani pečlivá příprava v podobě fotografií, ani promyšlené argumenty nedokázaly protlačit daný problém do desatera.

A co Chrudimáky letos nejvíce pálilo? V prvé řadě to je potřeba vybudovat tzv. re-use centrum pro znovuvyužití odpadu, evergreenem zůstala snaha o snížení rychlosti, která se týkala ulice Na Ostrově a silnice na Slatiňany. Touha po nové sportovní hale stále zůstává, do desatera se probojoval i požadavek na louku na venčení psů. Lepší péči by si podle místních zasloužilo i nábřeží, stejně jako program festivalu Loutkářská Chrudim.

Volba nyní bude potvrzena širším hlasováním pomocí anketních lístků. Ty obyvatelé najdou v dubnovém čísle Chrudimského zpravodaje.