Jde přitom o investice, na které bude možné v následujících letech čerpat dotační prostředky Evropské unie.

V České republice je vymezeno celkem sedm metropolitních oblastí, území města Chrudim je součástí Hradecko-pardubické aglomerace.

„V příštím programovacím období EU by měly být výrazně podpořeny integrované nástroje a přístupy k rozvoji území. Schválením memoranda se naše město připojí ke spolupráci při přípravě a realizaci investic ve zmíněné aglomeraci a mohlo by si otevřít cestu k čerpání dotací z fondů EU," říká starosta města Chrudim Petr Řezníček. Podpora by se měla týkat například oblastí dopravy, životního prostředí nebo vzdělávání.

„Chystáme se na to už od loňského roku a pracujeme na přípravě více projektů, a to ve všech podporovaných oblastech. Pro příklad lze uvést projekty vybavení technických učeben na školách, separačního dvora nebo přednádraží," doplňuje místostarosta města Jan Čechlovský.

Pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti EU pro období 2014 2020 schválila Rada Evropské unie v prosinci 2013. Vycházela přitom z předpokladu, že účinné řešení ekonomických, environmentálních či sociálních problémů vyžaduje integrovaný a zároveň územně zaměřený přístup.

(sd, man)