Sbory z Třemošnice a Seče poslaly své členy do oblasti Litoměřicka. Další družstva z Chrudimska se k pomoci při likvidaci škod chystají. Podle našich informací jich má být šest, přesný počet upřesníme na webových stránkách.

Zdroj: Youtube

V pátek se do Štěchovic vydal starosta města Chrudim Petr Řezníček.

„Škola není provozuschopná, škody jsou obrovské. Podle nařízení ministerstva je ale třeba zajistit její chod do konce června, a tak jsem panu starostovi a paní ředitelce nabídl možnost pobytu dětí v rámci školy v přírodě na městské hájence v Pohledu," řekl Petr Řezníček.

Chrudimský odbor školství nyní prověří, zda je možné věnovat Štěchovicím movitý majetek, který by mohl tamní škole ještě posloužit. „Prověřujeme i možnost finanční pomoci," dodal starosta, který ocenil práci hasičských jednotek.

„Práce je za nimi vidět, je to obrovský zápřah. Hovořil jsem s obyvateli i představiteli Štěchovic a velmi si toho považují. Když přijde pomoc včas, dokáže se s následky záplav rychleji vyrovnat," míní Petr Řezníček.

Materiální pomoc z Chrudimě byla velká, kromě sbírky oblastního spolku Českého červeného kříže přispěly i firmy, například Vesna, Evona, Pekařství Pecka, EURO Šarm Slatiňany a další.

Zdroj: Youtube

Ředitelka Základní školy ve Štěchovicích Hana Králíková si netroufá odhadnout výši škod. Voda zničila podlahové krytiny, obložení, nábytek, sádrokarton a mnoho dalšího. „Chtěla bych moc poděkovat městu Chrudim za nabídku školy v přírodě a hasičským jednotkám za úžasné nasazení. Moc si toho vážíme," řekla Hana Králíková.

Zdroj: Youtube

Pomáhají i vojáci

Také Armáda ČR postupně na základě požadavků zvyšuje počty nasazených vojáků na odstraňování následků povodní. V současné době plní stanovené úkoly více jak 340 vojáků.

Ve prospěch Policie ČR bylo v sobotu 8.června vyčleněno dalších 160 vojáků z jednotek 4. brigády rychlého nasazení z Žatce a Chrudimi. Z tohoto počtu celkem 60 vojáků posílilo v Praze 60 vojáků 25. protiletadlové brigády ze Strakonic, kteří zde působí již od pátku. Dalších 50 vojáků zamířilo do Mělníka a 50 do Litoměřic.

Hasiči už řešili tisíce událostíBěhem pátku odjelo hned několik jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí z Pardubického kraje do oblastí postižených povodní. Jedná se například o jednotku hasičů z Běstviny, která se svou technikou a lidmi vyjela na pomoc zatopeným oblastem v Poděbradech, hasiči z Chotče pomáhají ve Svobodě nad Úpou, dobrovolní hasiči z Živanic pomáhají v Budiměřicích u Nymburka a hasiči ze Zaječic se svým vybavením zamířili do zatopených Štěchovic. Hasiči podniku Synthesia zasahují v rámci podnikové výpomoci v chemičce v Lovosicích. Hasiči z Cerekvice nad Loučnou vyjížděli v pátek v podvečer pomáhat do Rudníku. V sobotu časně ráno se hasiči z Včelákova vydali do zatopených Neratovic a jednotka hasičů z Luže pomáhá v Terezíně. 

Během nedělního dne vyjeli z Pardubického kraje další dobrovolné jednotky na pomoc povodněmi postižených obcí. Jedná se o hasiče z Budislavi, kteří pomáhají v Rudníku, zdechovičtí hasiči čerpají vodu a odklízí následky povodní v obci Lounky-Litoměřice. Sezemičtí hasiči v pondělí do postižené obce Velké Žernoseky odvezli humanitární pomoc. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje si vyžádal, z důvodu střídání svých pracovníků, o tři operační důstojníky na dobu několika dnů pro zabezpečení směn na štábu velitele sektoru s velitelsko-spojovým automobilem pořízeným z programu IOP. Z krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje vyjeli k zabezpečení koordinace záchranných a likvidačních prací v sobotu tři specialisti s velitelsko-spojovým automobilem. Ze stanice v Chrudimi pak do kraje Olomouckého odjel na pomoc nosič kontejneru.

Jednotky hasičů v rámci celé České republiky v postižených oblastech do pátečního dne řešily 5 800 mimořádných událostí. Počet nasazených hasičů se již nezvyšuje a celkem jich bylo nasazeno přibližně 22 tisíc. K páteční (7. 6.) páté hodině ranní bylo evakuováno 22 669 osob a zachráněno 514 osob. Počet postižených obcí zůstává na čísle 700. 

Ze zásob hasičského záchranného sboru bylo vydáno přibližně 1 500 vysoušečů (další se nasazují ze zásob Státních hmotných rezerv (dále jen SSHR), 71 000 protipovodňových pytlů, 61 čerpadel, 4 800 litrů Sava. 

HZS již nakoupil dalších 1 000 kusů kondenzačních vysoušečů (může tedy ještě rozdělit 1 150 ks) a požádal SSHR o nákup dalších 1 000 ks vysoušečů, 1 velkoobjemového čerpadla a 100 vysokotlakých čističů. Všechny požadavky krajů na věcné prostředky zvládá HZS plnit. HZS intenzivně koordinuje psychosociální pomoc – v terénu má nasazeno 82 interventů.

VENDULA HORÁKOVÁ, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje