V nejbližších dnech bude probíhat shoz hnízd havrana polního v obvyklých lokalitách, mezi něž patří například sídliště U Stadionu, sídliště Víta Nejedlého, Škroupova ulice, Školní náměstí, park u Centrálu, sídliště Rozhledna, sídliště Topolská, hřbitovy U Václava a U Kříže či zahrada Domu dětí a mládeže a další.

„O shozy havraních hnízd žádáme každoročně. Hlavním důvodem jsou opakované stížnosti občanů, kteří v uvedených lokalitách bydlí, na velký hluk v době hnízdění havranů a silné znečištění okolí hnízd trusem. Pro letošní rok máme povoleno shodit maximálně 250 hnízd,“ doplňuje místostarosta města Chrudim Jan Čechlovský.

Obyvatelka sídliště U Stadionu Alena Vojtěchovská připouští, že situace se i zásluhou města zlepšila. „Dříve tu byly nejvyšší stromy havraními hnízdy úplně obsypané, zatímco teď na nich lze hnízda napočítat na prstech jedné ruky,“ konstatuje žena. „Přiznám se, že mě to ptačí krákání taky občas vadilo, ale zase ne tolik, abych si někde úředně stěžovala. Oni si ale za přítomnost havranů mohou lidé zčásti sami, protože se tady najdou i tací, kteří havrany krmí. A to nejen na trávnících, ale i na vlastních balkonech. To jsem já nikdy nedělala,“ dodává Alena Vojtěchovská.

DĚTEM PTÁCI NEVADÍ
Tolerantní je k havranům i učitelka MŠ U Stadionu Michaela Herzánová. „Občas nám tihle ptáci přilétnou na zahradu mateřské školy, tak je chvíli pozorujeme. Není jich ale tolik a děti se jich nebojí, takže žádný problém,“ dodává učitelka.

Podle podmínek stanovených odborem životního prostředí na základě zákona o ochraně přírody a krajiny musí být shoz proveden nejpozději do 20. března. S výjimkou hřbitova U Kříže, Evangelického hřbitova a Urnového háje, kde je termín do 30. dubna.

V PARKU JE JIM NEJLÉPE
Shazována mohou být pouze nově postavená hnízda z letošního roku, která jsou ještě prázdná nebo prázdná hnízda z loňského roku. Průběžně bude také vedena evidence počtu shozených hnízd a míst, odkud byla shozena.

Na území města Chrudim je jedna z největších hnízdních kolonií havrana polního v České republice. Část havraní populace hnízdí na vysokých stromech v parku Střelnice, která byla vyhlášena přírodní památkou Ptačí ostrovy. Havrani však postupně rozšiřují svá hnízdiště i mimo tuto lokalitu, a to například do sídlišť, kde jsou vhodné stromy. To přináší mnoho problémů a město řeší každý rok řadu stížností obyvatel. Shoz hnízd před zahnízděním je prakticky jediným způsobem, jak tlumit výskyt havranů v centru města a na sídlištích.