Chrudim je jediným městem v ČR, které této kategorie dosáhlo. Místní Agenda 21 je program zavádění zásad udržitelného rozvoje.

Cílem je příznivě ovlivňovat kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.