O modelu, modelování a zobrazení města

Osobitost versus utilita, genius loci versus ctrl print

Model vypadá pěkně. Jde o klasický architektonický model udělaný podle rutinní kuchařky a technických příruček. Nic proti, klasika a dnešní utilita. Možná v dnešní době být model ani jiný nemůže. Jako ostatně celé dnešní architektonické a stavební digitální modelování a kreslení. Tady se možná vkrádá hloupá otázka, co by to znamenalo mít nějaký osobitý model? Osobitý pohled na město duší či očima, které tu žijí. Z materiálu a v provedení, který pak tomuto pohledu odpovídá a je blízký. Pohledů a nejrůznějších materiálů je přehršel. Osobně mám rád modely z jídel, kdy hodnota modelu je přímo úměrná vytvářené vzpomínce na něj, pěkně se nad ním debatuje. Nepěkné věci z urbanizmu města jde jednoduše vyzobat a sníst, zajíst je pak těmi pěknými, aby se model nezkazil a břicho nebolelo a zapít je něčím dobrým z kašny, čím víc kašen a řek má takové město, tím lépe. Může vůbec být v dnešní době model uměním, a protože to slovo nemám rád, tak tedy něčím víc než bezosobní rutinní tvorbou připomínající průmyslový výrobek?

Model pana Antonína Dlouháchvíle aneb od papíru a tuše k digitalizaci

Narodil se v roce 1791 a v roce 1837 zemřel. Od roku 1822 byl Antonín Langweil knihovním sluhou v Univerzitní knihovně v Klementinu. Dlouho nosil v hlavě myšlenku, kterou přibližně od roku 1926 začal naplňovat, někdy i dost dobrodružně. To, když si na papírek črtal podobu odvrácených částí domů a dvorů, ukrytých majiteli před zvědavými zraky kolemjdoucích ctihodných měšťanů, nebo významné budovy. Nosil pak raději policejní povolení k zakreslování domů. Začaly se rodit modely staveb, začalo se rodit město, jedinečně uchovávající přítomnost genia loci. Psal se rok 1833, v Praze pobýval císař František I, důvod pro zorganizování průmyslové výstavy na Pražském hradě, uprostřed Německého sálu byl vystaven, vybaven optickým přístrojem pro sledování detailů, Langweilův model. Čas ukrajoval potíže s dohotovením, roku 1837 nemocný Langweil zemřel. Model zůstal nedokončený, některé objekty rozpracovány. V roce 1840 jej od vdovy s doporučením hraběte Chotka za 500zl. koupil panovník Ferdinand V a daroval Vlasteneckému muzeu. Poslední korunovaný český král žil od abdikace v roce 1848 až do smrti v roce 1875 v Praze. V roce 1836, kdy byl korunován českým králem, Langweilovi pomohl příspěvkem 150zl. Zbylo devět beden s modelem. Zrcadlo skutečnosti přežívalo různě. V roce 1891 byl model vystaven na Zemské jubilejní výstavě, k jejíž příležitosti vznikla i Petřínská rozhledna. V roce 2006-2008 byla provedena digitalizace modelu a jeho virtuální zpřístupnění. Bylo pořízeno kolem čtvrt milionu snímků, nad objekty kroužil snímací robot, pomáhal software na míru, pracovalo 48 procesorů, zákoutí snímaly lékařské kamery, technologie napínala své možnosti. Model je uložen v Muzeu hlavního města Prahy. Model je výpovědí o době a jejích lidech.

Pět stovek a půl mega, přízemní srovnání rozdílu nepatrného

Pět stovek nebylo ani tehdy málo. Za pět set zlatých šlo pořídit třeba více jak 10 stračen nebo 20 či 50 sudů piva nebo osminu obyčejného domu. Byl to přibližně roční plat úředníka. Za chrudimský model by se dalo pořídit více jak 25 výkonných zahraničních dojnic a při dobré koupi více jak 12 kusů zahraničního chlupatého náhorního masného skotu, nebo také více jak 200 padesátilitrových sudů plzeňského či dokonce více jak 500 sudů plnotučných Krakonošů, třetinu bytu nebo čtvrtinu obyčejného domku. Je to necelých 20 průměrných mezd. Lidská technologie se během 180 let opravdu značně posunula. Ale lidská invence stále zůstává nějak jedinečná.

O porovnání neporovnatelného?

Dnešní doba ráda oslňuje nejrůznějšími technickými a jinými údaji. Mrkneme se tedy do minulosti a nemusíme ani do zahraničí. Zůstaneme doma. Laťka je opravdu vysoko.

Vybrané technické údaje modelu Chrudimi 2015:

autor a investor: město Chrudim, VIZarch s.r.o., Melown Maps, Koplast s.r.o., obrábění CNC, MgA J. Suchánek; 422 vymodelovaných domů, 1432 hodin tisku, 16 podsvětlených dominant, 261 vyrobených stromů, 10 cm přesnost vůči realitě, 650 leteckých fotografií, velikost 110 x 150 cm, 1,65m2, měřítko 1:500, PC grafika + tisk, umělá hmota, barva bílá+zelená+modrá, cena cca 0,5mil. + peníze z používání modelu na internetu + ostatní ???

Vybrané technické údaje Langweilova modelu

autor Antonín Langweil (sluha Univerzitní knihovny v Klementinu), vznik 1826-1837 (většina v 1826-1833) velikost 20m2, zobrazuje více jak 2 000 budov, model zachycuje realistické provedení objektů se všemi stavebními detaily fasád včetně vzhledu navazujících veřejných prostranství a ulic, na fasádách jsou zachyceny stavební a výzdobné detaily, domovní znamení, fresky, sluneční hodiny, aktuální anomálie jako oprýskané zdi, vytlučená okna i popínavé rostliny, složené dřevo, či sudy na dvoře atd., měřítko 1:480, papírová lepenka na dřevěné konstrukci, ruční práce, osobité výtvarné pojetí. V roce 1836 císařská podpora 150zl., v r. 1840 zakoupen model Ferdinandem V za 500zl. pro Vlastenecké muzeum. Jak uvedl sám autor, jde o plastický model města, zachyceného s maximální věrností detailu a výstižností celku, jde o dílo zajímavé pro potomstvo.

Celý příspěvek na: http://prostorprochrudim.cz/temata.html

odkazy:

S modelem města Chrudim se můžete seznámit:

www.chrudim2015.cz

S Langweilovým modelem a jeho osobou se můžete seznámit na:

http://www.langweil.cz/

Vlasta Koupal