O jedné opravdu veliké lásce. Příspěvek o stavbách a lidech, na kterých tato láska stojí.

Předně Vám musím sdělit, že k roku 2015 z lásky k Česku zaniklo město Chrudim a celé jeho katastrální území, aby udělalo místo lepším zítřkům.

Jeden nákupní domeček Kauflandu v Chrudimi má rozlohu přibližně 4 350 m2. Jeho navazující veřejný prostor, tedy parkoviště a ostatní plochy přibližně 16 000 m2. V jiných městech se výměra domečku pohybuje třeba kolem 8 000 m2 a okolního parkoviště kolem 20 000m2. Pro jednoduchost nechť je celkově zničená plocha města či krajiny na 1 Kaufland 20 000m2. Kaufland provozuje v České republice 120 hypermarketových domečků. Celkem je velmi střízlivý zábor plochy ČR 2 400 000m2, tedy 240ha 2,4km2. Kilometry čtverečních hal, parkovišť, obslužných a zpevněných ploch se staly novým bezosobním sdíleným veřejným prostorem města, krajiny a celého Česka.

Politika z lásky k Česku

Plánování území i stavění to je politika. V této kuchyni příběh hal a parkovišť začíná. Tady se rodí podoba hloupé urbanizační, stavební i obchodní kultury. Ta vzniká s přímou podporou měst. V rukou jejich zástupců se územní plány mění v omalovánky pro několik dospělých, kterým jsou zatím ostatní možnosti využívání, rozvoje a obnovy měst a krajiny ukryty hodně hluboko. Tady se rodí podoba i život staveb a tristního veřejného prostoru státu. Navíc městům, obcím či krajům patří městské zázemí, infrastruktura či silnice, parkoviště a řada ostatních věcí, bez kterých se česká halová kultura neobejde.

Lidé si volí své zástupce. Zástupci plní jejich přání. Už 25 let si lidé svobodně volí z lásky k Česku své politické zástupce konzumního urbanizmu, architektury a dopravy, svobodně si volí lepší podobu svého města a krajiny. A 25 let plní usilovně politici a jejich developeři a jejich architekti a dopraváci po volbách vždy jen přání lidí. Předávají jim jejich volenou kulturu. Samozřejmě opět z lásky k Česku.

Co když jednou přijde doba, která vyhodnotí chování zástupců města jako nelegální. Jako překročení legislativ, které vede k vědomému ničení města, krajiny, státu a vůbec věcí obecních, k úmyslně nevhodnému nakládání s majetkem, za který má být někdo zodpovědný, k úmyslně nevhodnému nakládaní s přítomností a budoucností. Co když jednou opravdu přijde doba, až nastane zodpovědnost za Česko, jeho krajinu a vůbec životní prostor? a podobné chování a rozhodování bude za hranicí legálnosti. Vznikne jen na poli u města nová zamřížovaná vězeňská hala a parkoviště obehnané ostnatým plotem?

Akčními cenami k lásce k Česku

Bez města a jeho zázemí by nebylo nic. Škoda, že se nedovíme, co má město z hal a nákupních center roztroušených v zónách po jeho okrajích? Co kromě zaměstnání lidí v krásném a perspektivním kolektivu, kde by chtěl dělat každý mladý i starý člověk a určitě každý Čech už jen z lásky k vlasti a vlastenectví. Když se rozhodnutím a souhlasem města něco zničí, mělo by být přirozené jiné věci ve městě a okolí pomáhat obnovovat a měnit je k lepšímu. Jak by takové město vypadalo, kdyby se tašky peněz s desátkem nosily z nákupních center do radniční pokladničky? Možná by v kašnách už dávno teklo víno, stromy by plodily jitrnice a jelita a každý den by byl jako v pohádce. I kdyby to nemělo tak dobrý konec, bylo by možná dost peněz zlepšovat město a okolí.

Urbanizmem, architekturou a stavěním z lásky k Česku

Když se připraví v území prostor pro nákupy, haly a zóny, jde už to vše jako po drátkách, povolení střídají povolení. Na přání několika největších křiklounů není rovněž problém dnes omalovánky územního plánu změnit a přizpůsobit. Objeví se stavebníci, architekti, inženýři, lidé s razítky a nejrůznější členové české komory architektů (ČKA), kteří naprojektují všechno a všem bez mrknutí oka. Vždyť i odborníci se podílejí z lásky k Česku na jeho nejlepší podobě, dávají mu svou tvář a zároveň nejlepší kousek sebe. Všechny stavby samozřejmě splní vše, od udržitelnosti po zkrášlení prostředí, až po ekonomické a úsporné městské stavění. Kvalitu a kulturu prostředí utváří prý v Česku jen výstavba a tak stavba musí ladit s okolím. Nakonec tedy přijdou zahradníci podporující hloupou funkci zeleně a degradující zeleň na něco, co má maskovat poctivou a ušlechtilou práci jiných. Zeleň má něco někam zbytečně začlenit, usouladit, harmonizovat, vnést přírodu na parkoviště a nákupního okolí. Nákupní centrum a jeho okoíl je hotovo, pestrý a živý veřejný prostor měst a potažmo Česka se smrskl na halu a parkoviště. I podoba veřejného prostoru říká, kdo jsme, kam jdeme a směřujeme. Je potřeba vůbec nějaké územní plánování? Není to zbytečné?

Nejde o to nemít, kde nakupovat, jde o kulturu stavění a soužití se stavbami. Co když ale samo prostředí utváří výstavbu? Je prostředí měst a jeho okolí tak špatné a bezcenné, že zatím dokáže porodit jen tohle?, jen haly kolem měst? Bude se jednou nakupovat zase po městech a obcích a obchod a jeho zázemí bude zlepšovat tvář i život města, jeho společný veřejný prostor, parter uliční každodennosti? Bude jednou prostředí nákupu či nákupních center vypadat jinak, než nám dnes ruku v ruce předkládají zástupci měst spolu s obchodníky, které zajímá jen rostoucí tržba? V Chrudimi socialistická asanace, z které se město stále vzpamatovává, proběhla a poučení nikde? Lidem samozřejmě nebudou říkat, že kultura stavění může být jiná, že kolem měst nemusí kroužit mračna hal, a ani že se dá stavět lépe. Zvlášť, když to není požadováno. Architekti, inženýři a stavebníci z lásky k Česku mlčí, kreslí a staví haly, aby měli peníze a mohli v nich nakupovat. Někdo to hold dělat musí, někdo se musí obětovat. ČKA už se chystá postavit si členskou halu na Malostranském náměstí. Snad se tam všichni halaři vejdou a až doslouží, může být použita malostranská hala jako starobinec plný krásných vzpomínek lásky k Česku.

Láska k Česku jako životní styl zhmotněné zahraniční reklamy

Nechci rozebírat pravdu, nebo lživost reklamy. Říkám jen, že pouze Kaufland zničil z lásky k Česku více jak 240ha 2,4km2 Česka. Láskou k Česku žijí samozřejmě i ostatní nadnárodně a zahraničně se řetězící obchodní sestry a spolubratři. Láska k Česku u společností jako Kaufland, Tesco, Globus, Albert (AHOLD Czech Republic, a.s.), Penny Market (REWE Group), Lidl, Billa ČR (REWE International AG), Makro, je téměř bezmezná. S láskou k Česku se úplně roztrhl pytel. Jen výše uvedené společnosti dokázaly zničit více jak 22 km2 přes 2 200ha České republiky. Toto číslo je však nutno několikrát vynásobit, pokud chceme znát holistickou lásku k Česku i u všech ostatních halistických obchodních společností.

Zastavěná plocha města Chrudim je pro srovnání moc titěrná. Na to je zapotřebí minimálně celý katastr města. Dle údajů katastrálního úřadu je jeho výměra 20 722 419m2 2 072,2419ha 20, 7km2. Výše zmíněné společnosti zničily území větší než k.ú. Chrudim. Možná by to lidé a politici vnímali, pokud by došlo ke zplanýrování města, obcí a krajiny mezi Medlešicemi, Tuněchody, Vlčnovem, Slatiňany, Stolany, Bylany a na místě vzniklo parkoviště a hala obrázek, který podporují. Možná by znělo lépe: Musím Vám z lásky k Česku oznámit, že k roku 2015 Chrudim a její katastrální území zaniklo, aby udělalo místo lepšímu zítřku.

Vlasta Koupal

více na :http://prostorprochrudim.cz/temata.html