Návrh předložený radou města teď dostanou k posouzení a ke schválení chrudimští zastupitelé.
Město hodlá v příštím roce investovat poměrně skromných 20 milionů korun.

Mezi největší akce má patřit dokončení rekonstrukce ulice Na Sádkách, demolice a výstavba tribuny na městském stadionu v Novoměstské ulici za 2,5 milionu korun nebo výstavba dětských hřišť za 1,8 milionu korun. V této částce už je započítána rekonstrukce hřiště U Stadionu za 1 600 tisíc korun, takže v případě ostatních hřišť půjde spíše jen o běžnou údržbu.

Počítá se také s druhou etapou oprav medlešického zámku za 950 tisíc korun.

Dobře už bylo?

„Rozpočet je velice úsporný, protože zdroje jsou skutečně minimální," uvedl místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD).

„Městským rozpočtem dříve protékalo tolik státních a dotačních peněz, že nám v minulosti běžně narůstal až na 700 milionů korun. Teď už se ale jedná čistě o rozpočet samosprávy," poznamenal jeho stranický kolega, místostarosta Miroslav Tejkl.

Deset tisíc na hlavu

Kromě rozpočtu na příští rok teď předkládají chrudimští radní zastupitelům k posouzení i nově formulovaná pravidla pro budoucí zadlužování města. Mezi jejich hlavní zásady patří, že dluh města nebude smět po přepočtu na jednoho občana přesáhnout částku 10 tisíc korun.

„Celková hranice zadluženosti nesmí rovněž podle nových pravidel přesáhnout 50 procent objemu celkových vlastních příjmů na příslušný kalendářní rok," vysvětluje místostarosta Jaroslav Trávníček.