Vítězná nabídková cena činí více než 276 000 korun včetně DPH. „Stavbu si firma převzala v půlce května, na nový povrch chodníku se můžeme těšit ke konci června," upřesňuje starosta města Chrudim Petr Řezníček. Jiným případem jsou rekonstrukční práce na chodníku ve Vestci. Rada města v tomto případě schválila výjimku ze směrnice o veřejných zakázkách, kdy město oslovilo společnost M-Silnice Pardubice. Ta již v obci Vestec provádí opravu asfaltového krytu vozovky. Navazuje tím na další opravy komunikací dotčených výstavbou obchvatu města Chrudim.

„Opravy povrchu silnice a rekonstrukce chodníku se tak spojí do jedné akce. Vše bude rychlejší a lépe koordinované, nehledě na stavebně-technickou provázanost obou akcí," dodává místostarosta Jaroslav Trávníček.

Společnost podala cenovou nabídku ve výši přes 242 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty s termínem dokončení do půli června letošního roku. Nový povrch chodníku bude stejně jako na protější straně vozovky proveden ze šedé zámkové dlažby. (ap, man)