Opraví historickou Novoměstskou kašnu, jež má na více místech poškozenou olověnou vanu, a fontánu na „Borzně“, v níž začala opadávat mozaika.

Historickou kašnu opravují postupně

Péči o Novoměstskou kašnu a její okolí se v Chrudimi věnují systematicky. Letos v dubnu se opravoval chodník v její blízkosti. Jeho rozbitý asfaltový povrch nahradila na několika desítkách metrů kamenná dlažba. Před několika lety byly rovněž restaurovány sochy po obvodu kašny.

Letos se práce soustředí na olověné opláštění kašny. „Tady nás bude oprava stát přes tři sta tisíc korun,“ uvedl starosta města Chrudim Petr Řezníček. Rada města na svém posledním květnovém jednání už vybrala dodavatele, kterým bude společnost Žák střechy z Tuněchod.

Zub času poškodil také fontánu na „Borzně“. Mozaikový obklad fontány začal výrazně opadávat. Obnova zřejmě vyjde také na několik set tisíc korun.

Tím ale plánované opravy vodních prvků ve městě neskončí.

Připravují obnovu bruselské kašny

„Rekonstrukci rozhodně potřebuje takzvaná bruselská kašna, která je v parčíku u Centrálu. V tomto případě ale bude nutné rekonstruovat i celou související technologii. Na projektu se v současné době pracuje tak, aby byla stavba připravena k případné investici na příští rok,“ doplnil místostarosta Jan Čechlovský.

V Chrudimi už před lety vymezili prostor pro novou kašnu. Doplnit by měla plácek v dolní části Široké ulice, kde stával jeden z vánočních stromů. Vedení města ale o realizaci díla zatím nerozhodlo.   (ap, man)