„Ty markýzy už po opravě doslova volají, do těch se určitě neinvestovalo hodně dlouho. Nabízí se ale otázka, jestli by se nemělo něco udělat také s výlohami zdejších obchodů, které rovněž patří městu. Přes výlohy uniká velké množství tepla a naše spotřeba energie je doslova enormní,“ komentuje záměr města Aleš Hůlka, jenž podniká více než dvacet let ve zdejší prodejně kožené galanterie.

Město Chrudim teď chystá i některé větší investice. Radní v polovině února schválili zadání výběrových řízení na dvě z nich. „Tou první a větší je připravovaná revitalizace náhonu na Střelnici,“ připomíná starosta města Chrudim Petr Řezníček.

Revitalizace v sobě zahrne odstranění nánosů v hlavní větvi náhonu v parku, ale i odstranění překážek proti opakovanému zanášení koryt, vytvoření nových stanovišť pro cílové druhy rostlin a živočichů nebo vybudování přístupu pro veřejnost k vodě i do vlastního koryta náhonu. Investiční akce, jejíž předpokládaná hodnota činí v tuto chvíli téměř 19 milionů korun, má probíhat od letošního října do dubna příštího roku.

„Druhou připravovanou akcí, která je rovněž většího rozsahu, je rekonstrukce několika objektů základní školy Dr. Jana Malíka,“ doplňuje starosta Petr Řezníček.

Tady má dojít ke stavebním úpravám hospodářského objektu, včetně tělocvičny a kuchyně, k výměně elektroinstalace v hlavní budově a k rekonstrukci venkovního hřiště. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 10 milionů korun. Stavba má být realizována letos od 22. června do 27. srpna. (ap, man)