Pomník obětí I. světové války ve Vlčnově, situovaný uprostřed obce poblíž menší vodní nádrže, nese jména padlých s uvedením věku, kdy je předčasná smrt zastihla, a také vzkaz „Rovy vaše nechť nedají zapomenout minulosti a vždy připomenou národu povinnost k budoucnosti“.

Pomník se potýká se zatékáním vody do základů schodišťového podstavce, které je potřeba přeskládat a odizolovat. Vlivem počasí také trpí sochařské prvky pomníku. Povrch bude očištěn od mechů a lišejníků, jejich dalšímu usazování zabrání hydrofobní nástřik. Nápisy pomníku restaurátor očistí a obnoví, umělecký kovář svou péči zaměří na kované řetězové oplocení, které srovná, doplní, napne a rovněž očistí.

Restaurátorské práce spolu s drobnými úpravami bezprostředního okolí pomníku vyjdou na 194 350 korun. Zhruba polovinou se na nákladech bude, díky dotačnímu programu Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války, podílet Pardubický kraj.

(tz)