„Lavičky tu byly zhotoveny před 12 lety z pokácených topolů, které rostly v prostoru náhonu. Z kmenů jsme jednoduchým vyříznutím dřevní části vytvořili lavičky a vrátili tak zpátky do prostoru dřevní hmotu. Dřevo topolů má však velmi řídkou strukturu a při trvalém kontaktu se zemí dochází k jeho brzkému napadání houbou a rozkladu. Lavičky z kmenů tak mohly být instalovány jen dočasně,“ uvedla Hana Dušánková z úseku údržby zeleně.

V příštím roce mají být lavičky obnoveny. Zatím ale není rozhodnuto, zda půjde o lavičky celodřevěné, nebo s kovovou konstrukcí.