Schválený materiál zmiňuje například potřebu zvýšeného zasakování vody, jež by bylo možné docílit s pomocí „zelené infrastruktury“. Tedy například budováním dešťových zahrad nebo spádováním komunikací do zeleně, do níž se stékající voda vsákne.

O vodních fontánách a vodotryscích, jež mohou zpříjemnit život ve městě v největších letních vedrech, se dokument výslovně nezmiňuje. Mnozí Chrudimáci si ale vzpomenou na dobu, kdy se fontány nacházely před kinem v ulici Svatopluka Čecha i v parčíku před hotelem Centrál. Dnes je po nich veta. A vodotrysk za Divadlem Karla Pippicha? Ten v minulých letech fungoval jen občas, zpravidla pouze v průběhu Loutkářské Chrudimě. Fontána před pomníkem Josefa Ressela v dolní části Široké ulice zase existuje stále jen na papíře. Přitom je už pro ni pod dlažbou připravený přívod vody i s elektrickou přípojkou.

Starosta města Petr Řezníček se nicméně v minulém týdnu nechal slyšet, že město počítá i v této oblasti s nápravou. „Ano, jde o věci, které do městského prostoru patří. S obnovou fontány před kinem už počítat nelze, tam už potřebné zařízení není k dispozici. Ohledně fontány v parčíku před Centrálem ale uvažujeme o opravě technologie, která je mimochodem nefunkční asi už někdy od roku 1980. Po zamýšlené rekonstrukci parčíku by fontána měla být opět uvedena do provozu,“ předpokládá Petr Řezníček.

Zapomenut prý není ani projekt fontány před sochou Josefa Ressela. „Tu myšlenku stále máme a sítě jsou skutečně připraveny. Je tomu ale tak, že v jisté době měli zastupitelé pocit, že to je nesmysl a že postačuje existence náhonu, který se nachází kousek odtud,“ konstatuje starosta. Petr Řezníček pak zmínil i nový vodní prvek, který by měl být zprovozněn v rámci chystané revitalizace prostoru před nádražím.
Kvalitu životního prostředí má zvýšit i nový městský sad. „Ten chceme vysadit v kopci pod sídlištěm Větrník. Teď tam převažuje roští se šípkovými a trnkovými keři, ale mně by se tam líbily švestky. Ty by totiž měly hned dvojí využití,“ dodal s úsměvem starosta.