Prvním krokem je oprava havarijního stavu severovýchodní části střechy divadla. Ze dvou podaných zvítězila nabídka od společnosti Vertikál Chrudim spol. s r. o. s nejnižší nabídkovou cenou 352.749 Kč. Celá akce navazuje na již v loňském roce započaté práce na postupné rekonstrukci střechy budovy divadla. Tato oprava má zlepšit především hydroizolaci severovýchodní části střechy a tepelnou izolaci navazující na střešní atiku, vyměněna bude i soustava ochrany před bleskem.

Druhou akcí pak je úprava technicky zastaralých protipožárních větracích klapek, instalace nových elektrických ovladačů klapek a zateplení přilehlého vnitřního ostění. Tyto opravy vyjdou na více než 260 tisíc korun. Zhotovitelem je Jaroslav Bříza z Chrudimi.

„Pochopitelně v obou případech bude při rekonstrukci postupováno citlivě s ohledem na status budovy jako kulturní památky," doplňuje místostarosta města Jan Čechlovský. Obě opravy by měly být dokončeny do konce měsíce června.

Divadlo Karla Pippicha je ceněnou budovou postavenou v letech 1931 1934 ve stylu civilního konstruktivismu s prvky funkcionalismu dle projektu architektů Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma. Základní kámen byl položen 28. října 1931. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 18. února 1934 uvedením Smetanovy opery Libuše v provedení chrudimských ochotníků. Až do roku 1992 zdobil průčelí budovy originál sochy múzy komedie Thálie, která je v současné době umístěna před Základní uměleckou školou. Divadlo nese jméno po Karlu Pippichovi (1849 1921), významném hudebníkovi, divadelníkovi, režisérovi a zpěvákovi. Za jeho působení byla Chrudim nazvána „Athénami východních Čech". V budově divadla rovněž sídlí Výstavní síň Chrudim.(bn)