Bezúplatný převod vlastnického práva s omezujícími podmínkami na dobu 10 let k pozemku s účetní hodnotou téměř 345 tisíc korun se uskutečnil kvůli veřejnému zájmu a hospodárnosti.

ÚZSVM převzal pozemek od Státního pozemkového úřadu, který ho získal již v roce 1998 po zaniklém státním podniku bez právního nástupce. Tento podnik byl zrušen rozhodnutím ministerstva zemědělství bez likvidace a následně vymazán z obchodního rejstříku.

Bližším šetřením bylo zjištěno, že ohlášení správy bylo chybné, jelikož pozemek nebyl již od roku 1991 zemědělsky užíván a tvořil součást městského parku.