„Od roku 2009 přispěla církev jako vlastník objektu na opravu této památky pouze 158 tisíci korunami. To představuje jen zhruba 1,3 procenta celkově vynaložené částky," argumentuje Jaroslav Moučka, který se na schůzi zastupitelů postavil proti navýšení městské dotace na opravu kostela o dalších 200 tisíc korun. Dotace tohoto typu má prý sloužit jen k doplnění zdrojů vynaložených samotným vlastníkem, přičemž v Chrudimi je tomu podle něj právě naopak.

Jaroslav Moučka připomněl i restituční zákon, podle něhož se církvím vyplácejí náhrady. „Tím pádem by se měl změnit i náš postoj k dalšímu placení oprav církevních památek," dodal zastupitel. Připomněl, přitom, že jen v Pardubickém kraji bylo loni církvím převedeno 8300 hektarů pozemků, z toho 2700 ha orné půdy a 4800 ha lesních pozemků.

Zastupitel Jaroslav Moučka zmínil i skutečnost, že například v okolí města Chrast jsou desítky pozemků nadále zatíženy církevními žalobami na určení vlastnického práva. „Z těchto důvodů se mi prostě uvedená dotace nelíbí, a nelíbí se mi také proto, že náš partner se nechová tak, jak by se chovat měl," přisadil si zastupitel.

Se svými výhradami se na adresu prováděných oprav kostelní střechy přihlásil také zastupitel František Pilný (ANO 2011). „Pokud dáváme peníze církvi, která zároveň využívá restituce především na nákupy nového majetku, než aby opravovala své stávající objekty, tak bych rád řekl, že naše peníze můžeme ve městě využít jinak. Lépe, a také ve prospěch daleko většího počtu občanů," míní zastupitel.

S odlišným názorem se přihlásil Viliam Kopecký z Koalice pro Chrudim. „Trochu jsme zabředli do politické a ideologické diskuze, ale já bych se rád vrátil k podstatě celé záležitosti. A tou je fakt, že kostel Nanebevzetí Panny Marie patří mezi nejvýznamnější chrudimské kulturní a historické památky. O tom prostě není diskuze. Pak se tedy nabízí otázka, zda chceme takovouto památku zachovat i pro budoucí generace, nebo zda je nám to jedno a necháme stavbu zničit. Vždyť jestliže střecha není v pořádku, dochází v objektu k pokračujícímu zatékání vody a k napadání střešní konstrukce dřevomorkou," upozornil Viliam Kopecký.

Opravy za dalšího přispění městských financí podpořil rovněž chrudimský starosta Petr Řezníček. Zdůraznil přitom že město samotné nevede s církví žádný majetkoprávní spor. „Naopak. Římskokatolická církev se bez soudních sporů vzdala 4,5 hektarů na Větrníku, jež jsou v rámci územního plánu vedeny jako rezerva pro bytovou výstavbu," dodal starosta.

Zastupitelé poté v hlasování příspěvek města schválili.