„Lidé nemusí pátrat po informacích, jež potřebují. Naopak informace přijdou za nimi, až do mobilního telefonu v jejich kapse,“ řekl chrudimský starosta František Pilný. „Pochopitelně jen pokud o to sám občan projeví zájem,“ dodal starosta. Uživatel si také sám zvolí, jaké informace chce dostávat.

Člověk, který chce informace dostávat, se musí registrovat na webu chrudim.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře. Pokud sdělí svou adresu, bude informován také o odstávkách, haváriích nebo blokovém čištění v blízkosti svého bydliště.

Součástí jsou i ankety

Další důležitou součástí systému je možnost vytvářet jednoduché ankety a průzkumy.

„Hned v příštích dnech například spustíme ověřovací anketu k Desateru problémů města, později občané využijí Mobilní rozhlas při rozhodování o participativním rozpočtu, kde můžou jednoduše přidělit hlas projektu, který je zaujal,“ vysvětlila Šárka Trunečková z projektu Zdravé město Chrudim a MA 21, který zavádění nového systému pro město a úřad koordinuje. „Připravuji některé ankety v oblasti dopravy,“ doplnil místostarosta města Pavel Štěpánek. Informace v krizových situacích doposud občané dostávali pomocí SMS zpráv díky systému InfoKanál. Mobilní rozhlas oproti těmto zprávám umožní rozeslat informace i s přílohou – s fotografií, mapou, sadou doporučených opatření a podobně. Ve výjimečných případech lze šířit i hlasové zprávy. Oba systémy nyní poběží současně.

Tištěné formuláře pro přihlášení budou k dispozici v Informačním a turistickém centru na Resselově náměstí, v klientském servisu v přízemí městského úřadu v Pardubické ulici a v městské knihovně. Na zmíněných místech se lze registrovat i elektronicky, proškolení zaměstnanci se vším pomůžou.