„Rada města schválila poskytnutí pouze dotací do 50 tisíc, na základě návrhu komise pro mládež a sport rozdělila mezi 24 subjektů částku přes 415 tisíc korun," říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Dotace v částce nad 50 tisíc musí schválit zastupitelstvo města. Sportovní komise tam posílá návrh na přidělení dotací celkem osmi subjektům s nejširší mládežnickou základnou ve výši téměř 1,8 milionu korun. V rozpočtu města na rok 2017 byla na tuto kategorii zastupiteli schválena podpora ve výši 2,3 milionu korun. Chrudimští zastupitelé budou jednat na své veřejné schůzi v pondělí 20. března. (sd)