Po předloňské instalaci herního prvku z dřevěných kůlů, lan a spojů a po následné instalaci dalších dvou menších dřevěných prvků, rozhodli nyní chrudimští radní o umístění víceúčelové herní sestavy, která se stane dominantní částí zahájeného projektu dětského hřiště. To bude situováno v horní části parku vedle dopravního hřiště.

„Jedná se o prostor, kde byl dřív volejbalový kurt a hřiště na pétanque. Obě místa byla donedávna zarostlá a nevyužívaná, což je vzhledem k návštěvnosti parku i blízkosti bytových sídlišť velká škoda,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Věže, mostky, hrazdy

K instalaci byla vybrána víceúčelová herní sestava, která je ve stejném duchu jako ostatní již dříve instalované prvky. Jde o zhruba 21 metrů dlouhý víceúčelový herní prvek z lepeného dřeva, který obsahuje věže, skluzavky, mostky, přechody, hrazdy, kolmé žebříky, lanové prvky, lanové mostky a kolmou šplhací síť ve tvaru pavučiny. Prvek, který vzhledově zapadá do koncepce parku, bude instalován včetně dopadové plochy.

Hotovo bude v srpnu

Město chce do nové sestavy investovat téměř 1,5 milionu korun. Cena zahrne dodávku, montáž na místě a vytvoření rozsáhlé dopadové plochy tak, aby vše odpovídalo požadavkům norem na herní prvky a tlumící povrchy. Práce proběhnou ve druhé půli srpna.

Připravované dětské hřiště bude rozděleno na plochu s herními prvky a klidovou travnatou plochu, která umožní i hraní míčových her. Pro větší bezpečnosti dětí bylo vloni zbudováno nové oplocení areálu směrem k železniční trati.

„Do budoucna by mohlo být dětské hřiště propojeno se stávajícím areálem dopravního hřiště, ve kterém by rovněž mělo postupně dojít k úpravám některých objektů i nástupního prostoru,“ pokračuje místostarosta Jan Čechlovský.

Stadion se dočká rovněž

Kromě Městského parku dostane nový herní prvek pro děti i areál Městského stadionu (bývalý stadion „Elitka“). Prvek bude v září umístěn do prostoru antukového hřiště, jež je v posledních letech využíváno jen minimálně. K dispozici je tak plocha o rozloze zhruba 13 x 21 metrů.

K instalaci byl vybrán přibližně deset metrů dlouhý víceúčelový herní prvek z pozinkované konstrukční oceli. Obsahuje věže, skluzavky, stříšky, kovové bariéry osazené do kovových rámů, kolmý žebřík, most s kovovým zábradlím, šikmé výlezy s nášlapy, madly i lanem, lanový most, prolézací tunel, kolmou šplhací síť ve tvaru pavučiny a řetězovou dvojhoupačku.

Cyklostezka je osazena samostatnými automatickými závorami.
Stezka teď bezpečně přetíná železnici

Na příhodném místě

„Po instalaci dětské venkovní tělocvičny, která byla v areálu zbudována před několika lety ve spolupráci se ZŠ Dr. Malíka a která se těší velkému zájmu, dojde k doplnění dětského prvku pro ještě menší návštěvníky areálu. O realizaci větší dětské sestavy v tomto areálu se totiž hovoří více než deset let,“ připomíná místostarosta Jan Čechlovský.

Umístění prvku v areálu stadionu, který je denně otevřený a přístupný veřejnosti, je podle místostarosty vhodné pro širokou rodinnou zástavbu, která je v podstatě ze všech stran stadionu v Novoměstské ulici. Podobný větší dětský prvek v této lokalitě chybí a byla po něm dlouhodobě velká poptávka.

Město by mělo do nového dětského prvku investovat částku přesahující 260 tisíc korun bez DPH. Cena zahrnuje dodávku a montáž na místě.

Ilustrační foto.
V Heřmanově Městci uvažují o kamerovém systému