V pořadí osmým rozpočtovým opatřením, které radní schválili, se zvýšil rozpočet o téměř 1,3 milionu, a to zapojením dotací především od Úřadu práce ČR a Pardubického kraje.

Rozpočtové opatření s pořadovým číslem devět navrhuje zvýšit rozpočet o dalších 3,7 milionů korun. „Dominantní položku v příjmové části tvoří zapojení finančních rezerv města, a to hlavně na navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Chrudim. Další změny v rozpočtu už jsou potom spíše kosmetické,“ říká starosta města Petr Řezníček.

Tímto rozpočtovým opatřením, stejně jako návrhem navýšení základního kapitálu pro Technické služby, se budou chrudimští zastupitelé zabývat v pondělí 18. června. Pro jejich jednání je navrhováno zvýšení rozpočtu města na celkovou částku 548 796 000 Kč.