Odmítnutí již SFDI potvrdil, nebude tak s dotací počítat. Celkové náklady na opravu cyklostezky 16,5 milionu korun měla dotace pokrýt z 85 procent, takže by město ve finále za stavbu zaplatilo něco přes čtyři miliony korun.

Zborcenou zeď u Chrudimky za dva roky nikdo neopravil. Město se pře s Povodím Labe, komu stavba patří.

Lidé jsou znepokojeni z provizorní záplaty zdi v podobě velkých bílých vaků, kterým příliš nevěří. Nad dlouhotrvajícím stavem se pozastavil také zastupitel Jiří Hradec. "Hrozí, že cyklostezka spadne. Zajímalo by mne, proč není v rozpočtovém výhledu," dotázal se při veřejném jednání.

Stále se nic neděje

Tytéž otázky mají i mnozí Chrudimáci, kteří s obavami chodí okolo pískovcové zdi vyplněné takzavnými big bagy. "V březnu to budou už dva roky a stále se nic neděje. Vím, že se stále nezjistilo, komu zeď historicky patří, zda městu anebo Povodí Labe. Ale já myslím, že by to město mělo nechat opravit a potom případně náklady vymáhat na skutečném vlastníkovi," řekl šestačtyřicetiletý Martin, který kolem Kateřiny chodí denně do práce.

Uzavřená lávka přes Chrudimku
V Chrudimi zvažují, zda lávku nepřesunout

Chrudimský starosta František Pilný na zasedání zastupitelstva uvedl, že se uskutečnilo jednání u vodoprávního úřadu a krajského soudu. "Soud jednoznačně určil, že zeď je vodohospodářskou stavbou, která není součástí městského pozemku. Nyní ještě vedeme spor se státem, tedy Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jsme přesvědčeni o tom, že jde o jeho majetek," sdělil Pilný.

Zborcenou zeď přijel prozkoumat i znalec z Vysokého učení technického v Brně. "Zpracuje posudek, který zároveň určí, jak cyklostezku zabezpečit tak, aby se nezřítila," dodal starosta.

Jeřáb odstranil lávku nad ChrudimkouJeřáb odstranil lávku nad ChrudimkouZdroj: Karel Dvořák

Ve fázi projektu je i další plánovaná cyklostezka, která má vést kolem řeky Chrudimky v místě dnes již zakopaného horkovodu a napojit se na cestu pro pěší a cyklisty do Slatiňan. "Letos se stavět určitě nebude, Povodí Labe si dalo neúměrné požadavky, které nelze splnit. Budeme hledat další možnosti," uvedl chrudimský radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Velkou naději by cyklostezce mohly přinést případné dotace z SFDI, který je poslední dobou k Chrudimi velmi štědrý. "Byl jsem od mnohých od žádostí o dotace odrazován, ale nakonec se ukázalo, že jsme na nich hodně vydělali. V letošním roce jde o čtyři investiční akce, u kterých nám státní fond přiklepl dotaci ve výši 85 procent," zdůraznil Pilný. Jde o lávku v Moravské ulici, chodníky ve Vlčnově a Markovicích a zmíněnou cyklostezku od hotelu k mostu Vrchlického, kterou město nakonec muselo odříci.

1. Lávka Moravská - v realizaci.

celkové náklady 10 649 962 Kč

dotace 75 % způsobilých nákladů, tj. 7 363 307 Kč

rozpočet města:

2022: 10 300 000 Kč (očekávaná skutečnost)

2023: 2 000 000 Kč

2. Chodník Vlčnov - zatím bylo vydáno registrační rozhodnutí (obsahuje projekční ceny), ještě není vysoutěženo

celkové náklady 5 819 833

dotace 85 % způsobilých nákladů, tj. 4 118 340 Kč

rozpočet města:

2023: 5 800 000 Kč

3. Chodník Markovice - zatím bylo vydáno registrační rozhodnutí (obsahuje projekční ceny), ještě není vysoutěženo

celkové náklady 2 267 833 Kč

dotace 85 % způsobilých nákladů, tj. 1 446 328 Kč

2023: 2 200 000 Kč

4. Cyklostezka hotel Bohemia - Vrchlického - dotace odmítnuta, odmítnutí již bylo potvrzeno ze strany SFDI

celkové náklady 16 515 995 Kč

dotace 85 %, tj. 11 783 342 Kč