Zastupitelé se 20. února sejdou na neveřejném semináři, kde si vyslechnou všechna pro a proti.

„Nechci předtím zastupitelům nic sdělovat přes noviny, nicméně s pravděpodobností hraničící s jistotou lze říci, že rekonstrukce stávající haly by byla provozně a finančně daleko složitější než výstavba nové haly," uvedl starosta města Petr Řezníček. Ve stávající hale by totiž muselo dojít ke zlepšení zázemí pro sportovce. Tříletá rekonstrukce za stovky milionů korun by ale vystavila stopku všem kolektivním a sálovým sportům, které se dnes v hale provozují. „Což je tedy další důvod, proč vše směřuje k tomu, abychom řešili výstavbu haly nové," dodal starosta. Toto řešení by podle něj mohlo nakonec být i lacinější. „Nemuseli bychom se totiž vázat na stávající konstrukce a stavět by se mohlo naprosto volně," doplnil.

Výhodnost nové haly zmiňuje i místostarosta města Roman Málek. „Určitě by se přitom vyplatilo postavit kapacitní halu s kvalitním ozvučením, aby ji bylo možné využívat například pro pořádání různých koncertů. Bylo by to sice o něco nákladnější, ale zároveň by tu byla vyhlídka lepší ekonomické návratnosti. Za pronajmutí haly sportovcům si můžete říci maximálně řádově několik stovek korun za hodinu, ale po pořadateli větších koncertů můžete chtít až desítky tisíc korun," upozorňuje Roman Málek.

DISKUZE BUDE O UMÍSTĚNÍ

Také opoziční zastupitel František Pilný by přivítal výstavbu nové haly. Dokonce je členem komise, která na přípravě takovéto stavby pracuje. „Podporuji tuto myšlenku zejména z kapacitních důvodů. Stará hala už prostě z hlediska velikosti a časové vytíženosti nevyhovuje. Když tedy postavíme novou halu a zároveň tu starou opravíme, tak to bude ten správný model," poznamenal zastupitel. „Proti multifunkčnímu využívání nové haly nic nemám, nicméně se domnívám, že se budeme hodně orientovat podle realizační ceny," upozornil Pilný.

O prostoru, kde by hala mohla stát, se ještě povede diskuze. V úvahu připadá například oblast chrudimských městských sportovišť.