Chrudim – Město Chrudim se ohradilo vůči vyjádření firmy FiberTech ze Živanic, jež se v minulém týdnu ve článku „Firma hájí odvedenou práci“ vyjádřila k opravám chodníku v chrudimské ulici Na Ostrově. Kamila Myšková z odboru investic chrudimského městského úřadu popisuje v časových souvislostech provedené práce, komunikaci s uvedenou firmou i následný proces zajišťování a realizace oprav. Plné znění tohoto textu najdete pod článkem.


Plné znění reakce Městského úřadu Chrudim
Reagujeme na článek Firma hájí odvedenou práci, který vyšel dne 25. října 2018, a uvádíme na pravou míru vyjádření firmy, zveřejněné v plném znění na webu Chrudimského deníku.
V květnu t. r. nás upozornil občan na jámu před bytovým domem čp. 152 v ulici Na Ostrově. Po obeslání vlastníků a správců inženýrských sítí jsme zjistili, že zde probíhala oprava telekomunikačních zařízení pro Českou telekomunikační infrastrukturu a. s. Tyto práce prováděla firma FiberTech s. r. o. ze Živanic.
Dne 15. května nám Česká telekomunikační infrastruktura a. s. přislíbila, že práce budou dokončeny do následujícího týdne. To se bohužel nestalo, naopak jsme zjistili, že jsou nově rozkopány i chodníky podél plotu společnosti CENTRUM BUS Chrudim s. r. o.
Na jednání 28. června předložila firma FiberTech s. r. o. dokumentaci, ze které vyplývalo, že pokud nebylo možné opravit zařízení „zafoukáním“ do trubek (tedy bez zásahu do povrchu komunikace), měla být situace řešena jako havarijní stav, který se dle zákona musí hlásit majiteli pozemku, tedy městu Chrudim. Byl stanoven postup konečných úprav povrchů a po podání žádosti o vstup do pozemků města jsme 20. července dodatečně stanovili technické podmínky k zásahu do komunikace.
Jelikož náprava nebyla zjednána v brzkém termínu, bylo na 31. srpen svoláno další jednání, kde zástupce FiberTechu sdělil, že se jim nedaří sehnat firmu s volnou kapacitou pro opravu chodníku. Na základě požadavku města na povrch chodníku tedy Odbor investic odbornou firmu zajistil, ze svého rozpočtu zámkovou dlažbu typu šedá parketa uhradil a firma FiberTech zaplatila zadláždění.
Pro informaci – na jaře 2018 v uvedeném úseku oprava plynového potrubí neprobíhala. Realizována byla u bytových domů čp. 709–712. Inženýrské sítě v chodníku podél společnosti CENTRUM BUS Chrudim s. r. o. se řešily v minulých letech, kdy byla dlažba přeložena v celé šíři chodníku. 

Kamila Myšková, Odbor investic, Městský úřad Chrudim