O lešení chránícím hlavy chodců se hovořilo i na poslední schůzi městského zastupitelstva. Z debaty ale vyplynulo, že oprava fasády nebude otázkou jednoho roku. Bednění určitě nezmizí dřív než v roce 2021.

„Pardubický kraj, který je provozovatelem Regionálního muzea v Chrudimi, požádal město jako vlastníka pozemku, aby bylo jím objednané opatření schváleno až do roku 2024. Já jsem však radě města předložil pozměňovací návrh, aby byl termín zkrácen do konce září roku 2021. Myslím, že to je dostatečný čas, aby byly provedeny potřebné stavební úpravy. V letošním roce bude monitorována statika budovy a pokud bude včas připravený projekt, tak myslím, že by se vše dalo stihnout v této zkrácené lhůtě,“ vysvětloval starosta František Pilný.

Zastupitel Roman Málek, jenž celé téma otevřel, se na schůzi přimlouval rovněž za estetickou úpravu lešení. To by prý mohlo být překryto alespoň na straně do ulice velkoplošnou textilií v podobě baneru, jehož potisk by mohl ztvárňovat zakrytou část budovy. Šlo by o podobné řešení, jaké bylo svého času využito například při zakrytí vyhořelého křídla Veletržního paláce v pražských Holešovicích.

„Případně by na takovém baneru mohla být pozvánka na Igráčka nebo na jinou muzejní expozici,“ navrhoval Roman Málek.

V tom s ním starosta města souhlasil. „Mně se lešení v současné podobě rovněž nelíbí a myslím, že při našem plánovaném jednání se zástupci kraje dojde řeč i na uvedené téma. Dva a půl roku je přece jen hrozně dlouhá doba na to, aby lešení zůstalo ve stávající podobě,“ ujistil přítomné starosta Pilný.

Budova chrudimského Muzea patří beze zbytku městu a většinu celého komplexu provozuje městská příspěvková organizace Chrudimská beseda. Ta se tak stará například o zdobný Velký sál či o další reprezentativní, výstavní a restaurační prostory. Křídlo objektu vybíhající k Široké ulici má ale v dlouhodobé padesátileté výpůjčce Pardubický kraj. Ten je totiž zřizovatelem Regionálního muzea v Chrudimi, které je umístěno právě zde. Zmíněná výpůjčka je ovšem podmíněna závazkem, že se kraj kraj postará o všechny opravy křídla, stejně jako o jeho běžnou údržbu.

Podle dosavadních poznatků může být padání omítky způsobeno pozvolnými a dlouhodobými pohyby celé budovy, jež přitom není možné postřehnout pouhým lidským zrakem. Pokud se prokáže, že bude potřeba budovu celkově staticky zajistit, samotná oprava fasády by dlouhodobě problém neřešila.