Nacházel se v katastrálním území Úhřetic, ale nastal problém - tato obec nemá uzavřenou smlouvu o umístění odchycených zvířat s chrudimským útulkem.

Strážníci tedy kontaktovali vedení obce a po vzájemné domluvě psa dopravili do Slatiňan, kde byl zatím umístěn do kotce s tím, že dalšího dne bude přemístěn do útulku v Podlíšťanech.