„Celou koncepci prostoru letos završíme usazením dvou panelů se seznamem čestných občanů a bývalých starostů města Chrudimě,“ říká starosta František Pilný. „Koncepce pochopitelně počítá s tím, že jména lze doplňovat i nadále, tak jak budou přicházet další významné osobnosti,“ upřesňuje starosta Pilný.

Pamětní desky o chrudimských čestných občanech a starostech, ale i předsedech Místních národních výborů a Městských národních výborů, budou slavnostně odhaleny v sobotu v 10.30 hod. v rámci Dne otevřených dveří památek.

Záměr vytvořit Chrudimský panteon ve vestibulu Muzea vznikl již v roce 2009. Jedná se o významný prostor jak z pohledu historického, tak i současného. V první části byly zrestaurovány původní mramorové pamětní desky o dokončení stavby Průmyslového muzea v roce 1901 a o existenci Průmyslového a vlastivědného muzea v roce 1920. Později bylo postupně nainstalováno osm bust významných chrudimských osobností, a to Viktorina Kornela ze Všehrd, Jana Nepomuka Štěpánka, Josefa Ressela, Karla Pippicha, Františka Wiesnera, Josefa Klimeše, Františka Schmoranze st. a Josefa Vaňka. Autorem všech bust je akademický sochař Jaroslav Brož.

Při příležitosti tohoto završení Chrudimského panteonu bude také představena nová publikace historika Pavla Kobetiče s názvem Chrudimský panteon, vycházející jako 47. svazek.

(ap)