Prvním je stále neznámá trasa severozápadního obchvatu Chrudimi. Všechny jeho uvažované varianty totiž bývalou trať buď kopírují, nebo křižují. Otázkou jsou tak případné mosty a ochranná pásma silnice.

Ekologická zátěž

Druhý problém je ekologický. Železniční násep je pro adaptaci na cyklostezku ideální. Jenže podle zákonů má po zrušení tratě následovat vybagrování náspu a likvidace veškeré ekologické zátěže po bývalém železničním provozu.

„Pokusili bychom se z této povinnosti získat výjimku,“ řekl místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek.

Plány na vybudování cyklostezky na náspu nynější nevyužívané tratě se v úvahách chrudimských radních objevují již od roku 2010, kdy byl na trati do Heřmanova Městce zastaven provoz.

A těleso náspu by po vytrhání kolejí a pražců bylo ideální. Léty prověřenou podkladní vrstvu by stačilo jen zalít asfaltem.

FIALOVOU barvou je znázorněna hlavní uvažovaná trasa obchvatu. Alternativní se od MÚK Vestec (Chrudim sever) stáčí o pár set metrů jižněji.FIALOVOU barvou je znázorněna hlavní uvažovaná trasa obchvatu. Alternativní se od MÚK Vestec (Chrudim sever) stáčí o pár set metrů jižněji.Autor: ŘSD

Olej a ropné látky

Ne však podle ekologických zákonů. Násep je plný olejů a ropných látek z lokomotiv, musel by být vybagrován a ekologicky zlikvidován.

„Přitom by se tím ekologická zátěž vlastně jen přemístila z místa na místo. Pokusili bychom se získat výjimku ze zákona, náklady na vybudování cyklostezky v trase tratě by totiž pak byly výrazně nižší, než sanace trati a výstavba nové stezky na zelené louce,“ uvedl místostarosta Štěpánek.

Po trati už stejně nikdy žádné vlaky nejspíš nepojedou. Je v žalostném stavu a rekonstrukce by se nevyplatila. Naopak přidělává vrásky motoristům. Na ostrých vylézajících hřebech na přejezdu v Markovicích už několik z nich píchlo pneumatiky.

Cyklostezka však zatím ještě dlouho zůstane jen ve stadiu úvah. Město má jiné investiční priority, navíc není ještě ani jasná trasa třetí části obchvatu města, která s plány na cyklostezku koliduje. Severozápadní obchvat má přemístit dopravu ze silnice I/17 od Čáslavi mimo centrum, ústil by na kruhový objezd při sjezdu na obchvat Chrudimi ve směru od Pardubic. Dopravě ve městě by ulevil hlavně kvůli kamionům mířícím do průmyslové zóny, která je při severním okraji města.

„Dnes těžký tranzit zatěžuje centrum města, včetně přepravovaných tubusů pro větrné elektrárny, které blokují dopravu ve městě,“ dodal starosta František Pilný.

Trasy obchvatu
Státní Ředitelství silnic a dálnic s výstavbou severozápadního obchvatu Chrudimi jako přeložkou silnice I/17 od Čáslavi sice počítá, datum realizace je však ve hvězdách. Zatím jsou pouze studie s několika variantami trasy obchvatu.
Podle jedné by obchvat měl od nájezdu Chrudim sever na již hotové části obchvatu na silnici I/37 směřovat právě k trase nevyužívané lokálky, těsně vedle ní pokračovat až do Markovic (viz mapa). Tam má výhledově překřížit trať i stávající státovku, jižním obloukem se vyhnout Bylanům a ve dvou uvažovaných variantách pak naopak severním obchvatem obejít Heřmanův Městec.
Druhá varianta severozápadního obchvatu Chrudimi se od silnice I/37 stáčí více k jihu, vede blíže městu, prochází jižním okrajem průmyslové zóny a až u Markovic se stáčí zpět k dnešní trati a dál pokračuje v již popisovaných variantách.
Výstavba obchvatu však zatím nemá ani stanovený termín.