Ten obsahuje ucelený a provázaný projekt na regeneraci bytového fondu a veřejného prostranství v lokalitě pod nádražím a v sídlišti za střediskem Dukla. Oblast tedy zahrnuje i část města, označovanou někdy jako „Bronx“.

„Vybraná zóna obsahuje celkem 655 bytů, náklady se odhadují na 223 milionů korun. Realizace má probíhat od příštího roku do roku 2013,“ přibližuje část projektu Málek.

Projekt je jedinečný v tom, že kromě města v něm o peníze žádají i soukromí majitelů domů a společenství, jejichž žádost zaštiťuje město.

„Plán v sobě ukrývá dvě kategorie dotací. V rámci první je snaha o modernizace bytových domů, kde město žádá 45 milionů korun a soukromí majitelé 23 milionů korun,“ říká Málek.

Tady půjde například o zateplení budov a výměny oken, modernizaci výtahů nebo rekonstrukce společných rozvodů vody a elektřiny. V druhé kategorii žádá město 32 milionů korun na úpravy a rekonstrukce veřejných prostranství.

„Jedná se o úpravu zeleně, ale také komunikací,“ dodává Málek. Výše dotací dosahuje čtyřicet procent u domů, u veřejných prostranství dokonce 85 procent z nákladů.

O tom, zda bude projekt schválený pondělním zastupitelstvem podpořen, by se mělo vědět v druhém čtvrtletí příštího roku. „Naše šance vidím tak na 65 procent,“ odhaduje Málek.