„Zmiňovanou lokalitu určenou pro bydlení chystáme již delší dobu. V červnu jsme schválili regulativy výstavby a podmínky prodeje jednotlivým zájemcům, nyní už řešíme konkrétní žádosti zájemců o pozemky," řekl místostarosta města Jaroslav Trávníček.

Ke druhé polovině září bylo městu doručeno celkem 13 žádostí o rezervaci pozemku, osm návrhů smluv o prodeji již zastupitelé schválili. Ve všech případech zájemci o pozemky uhradí městu zálohu ve výši 100% kupní ceny pozemku, v takovém případě je cena stanovena na částku 1.280 Kč/m2 včetně DPH. Od prvních zájemců tak město inkasuje částku ve výši téměř 8 milionů korun. Město Chrudim se přitom ve smlouvách zavázalo, že zrealizuje zasíťování pozemků nejpozději do konce roku 2017.

„K zasíťování lokality jsme udělali také důležitý krok. Zastupitelé nyní schválili, že finanční prostředky na inženýrské sítě a komunikace se objeví v rozpočtu města Chrudimě na rok 2017," doplnil starosta Petr Řezníček.

Projektantský rozpočet zasíťování lokality přitom počítá s částkou přesahující 17 milionů korun včetně DPH. Zářijové rozhodnutí zastupitelů umožňuje, že již nyní může být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a následně vybrán zhotovitel, a potřebné stavební práce budou zrealizovány v průběhu roku 2017.

(bn)