Uložení ostatků zesnulých k věčnému odpočinku v Chrudimi v nejbližší době podraží. Rozhodla o tom městská rada.

„U hrobových míst jsme provedli porovnání s ostatními sídly a zjistili jsme, že jsme téměř nejlevnější. V Chrudimi se za dva metry čtvereční za služby spojené s pronájmem hrobu platí za deset let 600 korun. Stejná je i částka za čtyři metry čtvereční nebo za urnový háj. Více se platí nejen ve Svitavách, ale třeba i v Hlinsku nebo v Heřmanově Městci,“ uvádí první chrudimský místostarosta Miroslav Tejkl.

„Rozhodli jsme se pro dvě úpravy. Tou první je změna ze současného desetiletého cyklu pro uzavírání smluv, toto období se napříště zkrátí na pět let. Druhá změna se týká cen. Při přepočtu na současných deset let zaplatí lidé napříště místo 600 korun za dva metry hrobu 800 korun. V případě čtyřmetrového hrobu pak 1200 korun, aby tu existoval jistý rozdíl. V urnovém háji půjde opět o 800 korun. I po těchto změnách však budou chrudimské ceny stále ještě představovat spíše nižší celorepublikový průměr,“ ujišťuje místostarosta Tejkl.

Dosavadní ceník

Dosavadní ceník pronájmu a služeb na jedno hrobové místo.

Ke změnám má nově dojít také v úhradách za ukládání odpadu do chrudimského sběrného dvora. Změn tu nastává víc a místostarosta proto odkazuje na tabulku dostupnou na internetových stránkách společnosti Technické služby Chrudim 2000.

Město posoudí i znovuzavedení poplatků za využití veřejných toalet. Přitom ještě vloni mluvili radní o tom, že bezplatné toalety mají omezit znečišťování městských ulic i skrytých zákoutí močí a výkaly. „V této věci ale dosud rozhodnutí nepadlo,“ potvrzuje Miroslav Tejkl.