Území revitalizované zóny tvoří celkem sedm ulic: Palackého třída, Škroupova, Čs. Armády, Přemysla Otakara, Revoluční, Fibichova a Rooseveltova. Hranice zóny vede Palackého třídou, Škroupovou ulicí a ulicí Čs. armády. Oblast obsahuje celkem 655 bytů a celkové náklady se odhadují na 223 milionů korun. Realizace plánu má probíhat od letoška do roku 2014.

Uskutečnění IPRM má mimo jiné zajistit zkvalitnění technického stavu bytových domů v hromadné výstavbě a rozšířit nabídku bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Mezi cíle IPRM patří i oživení zpustlých veřejných prostranství a městské zeleně, vybudování kvalitní infrastruktury pro volný čas, zlepšení dopravní a technické obslužnosti či zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Realizace IPRM přispěje rovněž k rozvoji podnikatelského prostředí, zlepšení občanské vybavenosti či podpoře sociální integrace zdejších obyvatel. Na projektu vydělají také soukromí vlastníci bytových domů, pokud se zapojili do jeho přípravy. Na zateplení budov, výměny oken a dveří či modernizaci rozvodů, balkonů a společných prostor mohou totiž získat dotaci ve výši desítek procent nákladů.

Modernizace bude zahájena ještě letos. Mezi první úkoly patří výměna oken, která si vyžádá jen u městských bytů 11 milionů korun. Organizačně, technicky a časově mimořádně náročný projekt IPRM bude řídit nově jmenovaný manažer města. Chrudimská radnice jej vybere již v úterý z 41 celkem přihlášených uchazečů.