Vozidla přivážející odevzdávaný materiál budou mít například více místa pro manévrování a pracovníci sběrného dvora by měli již v příštím roce najít zázemí v novém administrativním objektu, jehož konečná podoba se v této fázi ujasňuje.

Zvažovaný druhý výjezd ze dvora na protilehlé straně od stávajícího vjezdu ale realizován nebude, neboť toto řešení odmítli majitelé sousedících garáží.