Dotazník pomůže vysokoškolákovi Danielu Palašňákovi při zpracování diplomové práce pod názvem Strategie public relations města Chrudim se zaměřením na volnočasové aktivity sportovního charakteru. „Zároveň zlepší prezentaci sportovního dění ve městě,“ říká místostarosta Petr Řezníček. Občané mají v dotazníku vyplnit sedmnáct kolonek. Jedna z otázek se dotýká i mínění, zda má město z rozpočtu přispívat na činnost sportovních klubů víc, než doposud.