„Stavba byla zkolaudována,“ uvádí místostarosta Chrudimě odpovědný za investice Petr Řezníček. Než mohl tuto informaci sdělit, uplynul rok. Tak dlouho totiž trvaly práce na odstranění závady, jež vážně ohrožovala budovu ve Filištínské ulici.

Havárie byla zjištěna v květnu 2006 majitelkou sousedního objektu, která ohlásila propad zdiva přístavby knihovny na dvorek. Okamžitě byli na místo svoláni statici a stavebníci, vzápětí město vydalo zákaz vstupu lidí do oddělení beletrie a dalších prostor, jež by se mohly vinou špatné statiky zbortit. Po vytvoření projektu začaly zabezpečovací práce, které měly skončit v prosinci. Ale objevil se další problém. „Při dokončovacích pracech se zjistilo, že že za kamennou zdí vznikl otvor. Po proražení podlahy přístavku knihovny byly nalezeny dva kamenná schody a pod nimi dutina,“ řekla tisková mluvčí radnice Sylva Drašnarová. Zřejmé je, že se na přístavbě knihovny podepsala pořádná fušeřina. „Řekl bych to asi takto: v minulé socialistické době tehdejší stavební podnik nezvolil takové stavební postupy, jaké by měl,“ váží svá slova místarostarosta Řezníček.

Stavba, kterou bylo nutné pro odstranění havárie provést, obsahuje přezdění stávající neprovázané části novým zdivem z betonových tvárnic, zajištění základu západní obvodové a terasní zdi, provedené injektáže. Ke stávající střešní konstrukci přibyla nová atika a část nové střechy. Celkové náklady na stavební práce činily 1 869 465 korun. Projektové práce si vyžádaly 219 912 korun.