„Necháme podrobněji dopracovat kombinaci zadržení vod nad sídlištěm s jejich následným převedením do kanalizace, kterou bude nutno zrekonstruovat,“ říká starosta města Jan Čechlovský.