Za necelé tři týdny se bude veřejně projednávat studie, která řeší přeměnu půlstoletí starého sídliště Víta Nejedlého. Už nyní jeho obyvatelé protestují proti výstavbě podzemních garáží. Ty jsou ale pouze úvahou do daleké budoucnosti. „Rozhodně to neznamená, že budeme hned teď kopat do země,“ zdůrazňuje městský architekt Karel Thér.

Veřejná projednávání mají zabránit živelným protestům, ale prozatím se městu nedaří o tom občany přesvědčit. „Stejně jako v případě humanizace sídliště U Stadionu chceme návrh představit obyvatelům sídliště Víta Nejedlého a sesbírat jejich připomínky. Ty budou inspirací pro architekty, kteří je do projektu podle možností zapracují,“ vysvětluje místostarosta Roman Málek, který je zodpovědný za regionální rozvoj města. K veřejnému projednávání studie dojde ve čtvrtek 26. dubna v 16 hodin ve školní jídelně Dr. Peška. Studie je už nyní na radnici připravena k nahlédnutí.