„U sporných otázek došlo k vzájemné dohodě, výjimkou je navrhované dopravní řešení,“ uvádí místostarosta Roman Málek. Celá revitalizace byla rozdělena do několika realizačních kroků. Účastníci jednání se navíc dohodli na vzniku mostu přes Chrudimku, který by byl napojen z plánovaného kruhového objezdu na Píšťovy tak, aby nenarušil sídliště. „Nápad mi připadal velmi dobrý a navíc se k němu všichni zástupci vyjádřili kladně,“ tvrdí Málek.

Sumář připomínek dostanou architekti k zapracování. Stávající dopravní obslužnost zůstane zachována s tím, že budou řešeny bezbariérové chodníky a omezení průjezdu těžkých nákladních vozidel sídlištěm. Rekonstrukce se dočkají chodníky a dvě dětská hřiště, plánuje se instalace laviček, pouličních lamp i zakopání horkovodu.

Lidé, kteří se k humanízaci sídliště vyjadřovali, mohou být spokojeni. Podařilo se jim zabránit tomu, aby zeleným středem mezi domy procházela komunikace, to byl hlavní rozpor s architektonickým návrhem. Pokud se potrubí horkovodu vedoucí z opatovické elektrárny skryje pod zem, kolem řeky Chrudimky by mohla vzniknout nová odpočinková místa.