To je výčet několika úkolů, které patří podle Chrudimáků mezi ty úplně nejnaléhavější.

Obyvatelé města se sešli v Muzeu u diskusí nad tématy udržitelného rozvoje už patnáctým rokem. Debata nad pomyslným desaterem problémů města nakonec přinesla daleko víc námětů.

Lidé mezi ně řadí i zajištění dostupného bydlení pro sociálně znevýhodněné, zvýšení počtu psychiatrů a psychologů pro děti a dospělé, podporu výstavby nové sportovní haly u zimního stadionu, podporu festivalu Zlatá pecka, modernizaci sportovní haly a sokolovny na Tyršově náměstí, rekonstrukci veřejného osvětlení s cílem snížit světelný smog a uspořit energii. Stáli by také o revitalizaci hřbitovů a zajištění opravy smuteční síně.

„Tato forma setkání nám umožnila sestavit žebříček nejpalčivějších problémů. Lidé přišli diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města, zaměstnanci městského úřadu, ale i dalšími odborníky například z řad neziskových organizací. Na setkání, kde bylo vytipováno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2019, se sešlo 135 účastníků,“ bilancuje schůzku Šárka Trunečková, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Setkání zahájil starosta města František Pilný, který v úvodu přiblížil stav řešení problémů v roce 2018. Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na všechny oblasti rozvoje města, určily své dva největší problémy.

„V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do řešení příslušným odborům úřadu a některé z nich budou přesunuty i do projektového zásobníku ke Strategickému plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim,“ připomíná Šárka Trunečková.

Problémy vzešlé ze setkání ještě ověří veřejná anketa, jejíž anketní lístek bude součástí dubnového Chrudimského zpravodaje.
Součástí akce bylo i vytváření pocitové mapy města. Lidé v ní barevnými špendlíky znázorňovali své pocity ohledně zanedbaného prostředí, dostupnosti MHD, absence dětských hřišť, vhodnosti míst pro volný pohyb psů, rizika střetu vozidel s chodci či problémů s parkováním. Výsledky budou ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc přeneseny do digitální podoby. Do tvorby pocitové mapy se lidé mohou zapojit i na webu: http://bit.ly/pocitovamapaCR