Program počítá mimo jiné s krátkou prezentací řešení Desatera problémů města Chrudimi, které byly vytipovány na setkání v roce 2013. Následovat bude týmová práce odborníků, veřejnosti, podnikatelů, neziskových organizací, škol, zástupců Městského úřadu Chrudim a vedení města. Výsledkem diskuse pak bude určení problémů, jež trápí obyvatele města v roce 2014.

Diskuse bude probíhat týmově v několika tematických skupinách.