Při veřejném projednávání se začátkem března zúčastnilo více než čtyři sta lidí. V jídelně zdejší základní školy vládly silné emoce a schůze skončila s tím, že samosprávy domů zpracují své připomínky a doručí je vedení města. To si teď láme hlavu nad tím, jak by měl projekt vypadat.

“Jsme velmi rádi, že s námi velká část společenství vlastníků jednotek domů komunikuje. Po vyhodnocení všech připomínek musím ale, bohužel, konstatovat, že pro větší humanizaci bude těžké najít řešení. Dokonce se vlastníci neshodli ani na tom, zda vybudovat nové dětské hřiště či nikoliv. O parkování a dopravě ani nemluvě,“ říká místostarosta města Roman Málek. Radnice proto v tuto chvíli nepředá připomínky architektům ke zapracování. „Důvod je jednoduchý: není vlastně zadání, co změnit. Kdyby architekti zpracovali první tři připomínky, čtvrtou a pátou popřou předchozí úpravy projektu,“ vysvětluje Málek.

Město se rozhodlo o dalším kroku ke konsensu. Jeho představitelé budou opět jednat se samosprávami. Vylepí v sídlišti a „vyvěsí“ na webové stránky všechny připomínky domovních důvěrníků. „Začátkem června se se zástupci samospráv znovu setkáme. Věřím, že se podaří najít společné řešení. V opačném případě vedení města opustí svůj záměr a začne humanizovat jinou část města, kde se obyvatelé nejdříve shodnou,“ dodává místostarosta.
Členka jedné ze samospráv domů Jana Faulhamerová míní, že bylo ze strany radnice špatné nejprve zadat studii a potom se teprve sejít s občany. „Mělo to být obráceně. Myslím, že toho nechceme moc. Třeba náš dům žádá lavičky, opravení chodníků, nové hřiště a zvětšení parkovací plochy,“ vypočítává Faulhamerová. Podle jejího mínění lidé nejvíc nesouhlasili s komunikací vedoucí centrem sídliště.