V Chrudimi a jejích místních částech bylo původně 23 víceúčelových hracích ploch, a 48 dětských hřišť. Po vstupu Česka do Evropské unie přišla pravidla, kterými jsme se museli začít řídit. Do dnešní doby bylo v Chrudimi postaveno nebo zrekonstruováno 29 víceúčelových hracích ploch a 28 dětských hřišť. „Ještě potřebujeme postavit nebo opravit devět víceúčelových ploch a osmnáct dětských hřišť. Je ale třeba zdůraznit, že nemáme žádná nevyhovující hřiště. Prvky, které nekorespondovaly s normami, jsou odstraněny,“ informuje tisková mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

V Hlinsku je v současné době patnáct dětských hřišť, dvě jsou nová. „Dá se říci, že nemáme v našem městě hřiště, jehož prvky nevyhovují evropským normám. Autorizovaný revizor, který na ně dohlíží, by vydal ihned příkaz k jejich okamžitému zavření. Pravda je, že jsme právě na jeho popud některé prvky museli odstranit,“ říká Zdeněk Holec z městského odboru investic a městského majetku.

Normy Unie jsou dost přísné. Jasně stanoví, jak mají herní prvky vypadat. Třeba kolotoče v Hlinsku na veřejně přístupných hřištích už neinstalují. „Museli bychom k nim přidělit správce, aby na provoz dohlížel,“ vysvětluje Zdeněk Holec. Jasně dána je i podoba kovových průlezek. Spodní „šprusle“ nesmí být příliš nízko, aby na konstrukci nemohly vyšplhat ty nejmenší děti. To samé platí o řetězech, které drží houpačku ve vzduchu. Ty musí mít průměr oka takový, aby nehrozilo, že si do něj dítě strčí prst a nebude ho moci vytáhnout. I dopadové plochy se musely změnit. Beton byl nahrazen pískem anebo třeba kamínky „kačírky“.