„Peníze jsou použity na dofinancování pečovatelské služby, osobní asistence a poradny. Tu navštívilo od začátku roku více než 550 klientů. Na rok máme limit 700, takže je to poměrně hodně. Většinou se jedná o dluhové poradenství," říká ředitelka Farní charity Chrudim Hana Petrusová.

Račte dál

Den otevřených dveří chrudimské charity se uskuteční už zítra, a to od 12:00 do 15:00. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout prostory farní charity, promluvit si s vedoucími pracovníky jednotlivých služeb, zjistit jaké služby jsou zde nabízeny, komu jsou určeny, za jakých podmínek jsou poskytovány a jak se o ně v případě potřeby přihlásit.

„Poté proběhne na Farní charitě privátní setkání jejích pracovníků a dobrovolníků našeho centra, na kterém budou odměněni pohoštěním a milým slovem paní ředitelky Hany Petrusové. Od 18:00 pak bude v kapli na faře sloužena speciální mše za Charitu, na které je opět možnost zúčastnit se pro všechny lidi z řad široké veřejnosti," doplňuje vedoucí dobrovolnického centra Lukáš Roztočil.

Už nyní je možné si prohlédnout všechny aktivity chrudimské charity, a to na nových informačních tabulích, které jsou zatím umístěny v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí a v pátek se přesunou do síla Farní Charity Chrudim v sousedství kostela.

Dobrovolníků není nikdy dostatek. Dobrovolnické centrum při Farní charitě Chrudim proto neustále vítá s otevřenou náručí všechny, kteří by rádi třeba i hodinku týdně věnovali nezištné pomoci.

Nikdy nebude plno

„Máme nyní okolo dvanácti dobrovolníků. Před dvěma týdny jsem zahájil náborovou kampaň po středních školách a ta zatím přinesla deset nových zájemců. Máme za sebou první informační schůzky a nováčkové by rádi pomáhali potřebným v sociálních a zdravotnických zařízeních. V této oblasti nebude nikdy plno a uživí se tu desítky až stovky dobrovolníků," vysvětluje Lukáš Roztočil.

Mezi stávajícími dobrovolníky nejsou jenom studenti, ale i ve velkém množství matky na mateřské dovolené, které si v týdnu vyhradí několik hodin, nebo aktivní senioři, pro než není problém najít čas na pomoc potřebným.

„Lidé z Chrudimi a okolí o nás vědí, informace dostanou u obvodních lékařů, v nemocnici i na městském úřadě, ale obrátí se na nás až v případě, kdy naši pomoc potřebují," dodává Hana Petrusová.

LUKÁŠ VANÍČEK