Přítomní si mohli vyslechnout básně a povídky přímo od jejich autorů Vandy Vávrové, Jiřího Rybišára a Ivana Baboráka. Autorská četba byla navíc příjemně podložena tóny živé improvizované hudby díky klavírnímu doprovodu Tomáše Martínka.

Škoda jen, že v druhé části pořadu se již nikdo další neodvážil ukázat a prezentovat také svou vlastní tvorbu, jak autoři této akce původně plánovali. Vzkazují proto všem šikovným básníkům a literátům, aby příště do kavárny určitě dorazili a nebáli se ukázat, že i mladá generace je šikovná a také to, že próza i poezie stále žije.

Ivana Hronová