Soubor zkoušel v minulosti v několika tělocvičnách chrudimských škol, ve třídě mateřské školy, v divadle, nebo v klubovně rekreačního střediska. Nejmladší předškoláci navštěvují Zrníčka, ve školním věku přecházejí mezi muzikanty nebo tanečníky Kuřátek. Ovšem díky aktivitám sdružení se děti s lidovou kulturou seznamují v celé šíři, nikoli pouze za účelem uměleckého zpracování a jevištní stylizace.

Muzika složená z muzikantů na lidové nástroje od letošního roku hraje a cvičí pod křídly ZUŠ Chrudim, kde děti našly pro svého koníčka příjemné zázemí a podporu. Tanečníci využívají nových prostor Spolkového domu. Svoji lásku k folkloru dnes mnozí vyjadřují v dospělých souborech nejen na Chrudimsku.

Radost a potěšení předávali malí umělci v různých koutech Evropy, diváci vždy velmi ocenili nápady a bezprostřednost dětského projevu. Lidové tance a písně z Chrudimska a okolí Poličky mělo sdružení možnost reprezentovat i na významných festivalech v České republice – účastníci rádi vzpomínají na Strážnici, Luhačovice, Jihlavu, Klatovy nebo Pražský jarmark.

Pro členy souboru je dobrou vizitkou, že již jedenáctým rokem pořádají festival Tradice Evropy. S dalšími kamarády z českých souborů v Pardubickém kraji představují hlavně školním dětem umění pozvaných národů. V Chrudimi se jako bonus festivalu vždy odehrává i velký koncert pro veřejnost. V letošním roce v pořadu s názvem 15 klíčů k Vašemu srdci dne 4.11.2009 od 17.00 ve Velkém sále Muzea zavzpomínají Kuřátka na 15 let svého působení společně s dětmi z Maďarska, Polska, Severního Kypru, Běloruska, Gruzie a Slovenska.

Dva nejvíce tajemné klíče, které fungují po celých patnáct let, mají velmi jednoduché názvy: Přirozenost a nadšení.

Pokud máte chuť nechat se nakazit radostí z pohybu, lidového tance a písně, přijďte oslavit výročí souboru Kuřátka – Chrudim společně s námi.


Za všechna Zrníčka a Kuřátka zdraví
Radka Ehrenbergerová, vedoucí souboru

ROZHOVOR: Kuřátka si v listopadu vyzvednou občanku

Pár dnů před svým zahájením - Festival Tradice vstupuje do druhé desítky své existence. Zde je rozhovor s ředitelkou festivalu.
Čím je festival jiný?

Za 11 let působnosti si festival našel velmi slušnou odezvu především mezi školáky a jejich kantory. Od samého počátku jsme podvědomě cítili, že chceme školním dětem nabídnout nejen možnost další aktivity v jejich zájmových činnostech. Především jsme se snažili o uvědomění si našich tradic, našich kořenů a jejich velké podobnosti s jinými národy. Proměnu od prvního ročníku vnímáme především v orientaci na diváka „školního věku“ - začínali jsme jako festival s velikým jarmarkem, průvodem, mega aktivitou v úvodu či v závěru určenou pro nejširší veřejnost. V nabídce Východočského regionu je takových akcí dost, nejen v oblasti folklorních slavností a festivalů. Šlo nám o větší hloubku celého projektu, chtěli jsme, aby festival diváky obohatil, nejen pobavil. Odezvu od učitelů máme velmi pozitivní. Vývoj našeho festivalu podporují, s dětmi ve školách navazují výuku na to, co prožili na koncertě.
Rovněž účastníkům festivalu, tedy účinkujícím, nabízíme aktivní poznávání našich tradic, prožitek tvorby zajímavých vztahů, v jiném státě sdílet atmosféru základních lidských vazeb - nasát rodinné klima, bydlet u kamarádů doma.
Jaké zajímavé země se v minulých ročnících na festivalu objevily?

Každý ročník je zajímavý. Můžete pozvat soubor ze Západního Mongolska nebo z polské Waršavy, do dvou dnů jsou z nich ze všech rošťáci k pohledání. Při odjezdu umí základní česká slovíčka, když se s nimi po týdnu loučíte, volají na Vás jménem. Zajímavé byly určitě soubory z Jižní Ameriky nebo Mexika, Severní Evropa - Finsko nás hodně překvapilo, děti z Gruzie jsou nezapomenutelné. Jenže v případě dětského festivalu nejde říci, kdo je nejzajímavější. Všechny děti jsou připravené předvést to nejlepší co umí, co se naučily. Takže ve Vás nakonec vyvolá krásnou vzpomínku zpěv dívenky z Rumunska, milý úsměv belgické tanečnice, máte chuť skákat jako Míťa z Moskvy, notujete si maďarský čardáš. Ráda se přiznám, že od každého souboru, který na festival přijede, se snažím něco se naučit a zapamatovat si. V tu chvíli jsou všechny zajímavé a svým způsobem exotické ..... zvláště děti, vždyť to znáte, chtějí se předvádět svojí šikovností.
I letos čekáte zahraniční hosty, jak třeba vypadá takový „folklór“ na Kypru?

Děti z Kypru bohužel neuvidíme. Mrzí mne, že musím návštěvníky festivalu zklamat. Ekonomická situace, jinými slovy krize, zapříčinila, že se některé soubory letos přes veškerou svoji snahu na festival nedostanou. O to více si vážíme těch, kteří v této době dokázali najít prostředky, čas a chuť nás svojí návštěvou poctít.
Máte nějakou zajímavost, historku nebo kuriozitu?

Historek je spousta, záleží, kolik mi dáte prostoru … :-) Jedenáct let je dost dlouhá doba na sběr kuriozit.
Na festivalu již 2x účinkoval soubor z Bratislavy, zajímavostí je, že jsou to hluchoněmé děti. Jejich dorozumívací schopnost s námi byly úžasné. Francouzské děti odjížděly z hotelu, a protože byly velmi spokojeny s péčí, které se jim dostalo, nechali na posteli velikou ceduli s nápisem MERCI.
Při vyprovázení hostů k autobusu pláčou nejen děti. Celé roky si píší - emaily fungují i s fotkami.
Ráda dodávám, že hlavní váha festivalových koncertů je situována do dopoledních hodin. Po školáky vystupujeme nejen ve třech městech, které inzerujeme na plakátech – ty jsou pro veřejnost a pro rodiče dětí. Během festivalu stihneme předat kouzlo lidových tradic dětem ve Svitavách, ve Slatiňanech, v Přelouči, v Sezemicích, Cholticích, Rohovládové Bělé, stejně jako v Chrudimi či Pardubicích.
Festival tak získává statut stěhovavé přehlídky, kdy děti účinkují ve vesnickém prostředí v sále místního pohostinství, ve školách, v místním středisku kultury. Tady cítíme, že jak návštěvníci, tak děti na podiu, vnímají tento prvek velmi pozitivně. Všechna vystoupení jsou bezprostřední, živá, interaktivní, vždy se přizpůsobují divákovi.
Co byste popřála letošním Tradicím?

Letošnímu festivalu přeji, aby nás energie nápadů a lidské sounáležitosti ovlivnila stejně pozitivně jako v minulosti, abychom prožili týden dětského folkloru v příjemné atmosféře a pohodě.